Důvěřuj, ale prověřuj

Zpronevěra je v současné době považována za stejně velké nebezpečí ohrožení firmy jako krádež, řada zaměstnavatelů však stále nepodniká ani základní protiopatření. Nedávný výzkum provedený finančními poradci britské společnosti **MacIntyre Hudson** dokonce odhalil, že 38 procent dotázaných zaměstnavatelů považuje zpronevěru, zejména ze strany zaměstnanců, za nebezpečí číslo jedna. Namátkové kontroly přitom provádí jen 39 procent dotázaných. Stejný objem dotázaných také kontroluje akademické vzdělání a trestní rejstříky zaměstnanců.

Zpronevěra se objevuje jak v malých podnicích, tak i velkých. Pro malé firmy však bývá složitější záležitostí a následné kontroly zaberou více času. U rodinných podniků zůstává problémem zakládání všeho na vzájemné důvěře. Důležité je uvědomit si, jak podstatné je pro manažery nebo majitele firem podporovat prostředí důvěry kombinované s ostražitostí a zajištěné pevnými systémy odolání pokušení.

-kk-
Zdroj: The Register - britský server věnovaný řízení především IT
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Register