Diamanty v hlubinách

Celofiremní sdílení nejlepších postupů vyžaduje kvalitně navržený systém, který by v sobě sdružoval motivaci a odměny za sdílení nápadů a podporoval komunikaci mezi podnikovými jednotkami. Některé firmy sice vědí, že někde v nich jsou jako diamanty v hlubinách skryty užitečné myšlenky a znalosti, nenamáhají se však je identifikovat a dále šířit. Odborníci a manažeři tvrdí, že sdílení nejlepších postupů funguje nejefektivněji tam, kde je podpořeno kvalitním systémem správy znalostí.

Identifikace nejlepších postupů je však jen začátek. Postup zavádění sdílení nejlepších postupů do praxe by se měl skládat z následujících kroků:
1. Uvedení správy znalostí a sdílení nejlepších postupů do souladu se strategickými cíli společnosti. Počet cílů by měl být omezen na 2-3 nejdůležitější (například neustálá inovace služeb, efektivní správa intelektuálního kapitálu mezi podnikovými jednotkami).
2. Identifikace skrytých nejlepších postupů. Manažeři jednotlivých oddělení by měli průběžně komunikovat s podřízenými a měli by zjišťovat, kdo co ví a zda je ochoten své znalosti sdílet. Osoby, které jsou ochotny sdílet znalosti, by měly být odměněny.
3. Vytvoření motivačního systému pro sdílení znalostí. Originalitě se meze nekladou.
4. Vlastní sdílení nejlepších postupů a propojení tohoto systému se správou znalostí. Ani zde se motivaci lidí meze nekladou – jedna firma například odměňuje své zaměstnance tak, že pokud si dotyčný otevře dokument týkající se určitého postupu, přičte se na jeho virtuálním kontě kladný bod.
5. Průběžná podpora sdílení nejlepších postupů. Zde mohou velmi pomoci rotace zaměstnanců, tedy krátkodobé stáže na jiném oddělení.
Zdroj: Business Finance Magazine - informace o podnikových financích, strategiích, řízení rizika a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Finance Magazine