Desatero řízení změn

Desatero řízení změn

Jednotná metodologie řízení změn v organizacích neexistuje. Je však možné vymezit určitou sadu postupů, nástrojů a technik, adaptovatelných na rozličné situace, které mohou v rámci změn v organizaci nastat. Článek přináší základní desatero řízení zněm. S využitím tohoto systematického a uceleného přehledu postupů mohou manažeři lépe porozumět tomu, co mají při změnách očekávat, jak řídit vlastní osobní změnu a zapojit do procesu celou organizaci.

- Systematicky se zabývejte „lidskou“ stránkou věci.
- Začněte nahoře. Je třeba aby vedoucí pracovníci podpořili zaměstnance.
- Do procesu zahrňte všechny úrovně organizace.
- Udělejte z procesu formální událost. Vytvořte písemné prohlášení.
- Proces by měl být chápán jako vlastnictví odpovědných manažerů.
- Komunikujte o chystaných změnách.
- Zhodnoťte kulturní prostředí organizace.
- Explicitně vycházejte z analyzované organizační kultury.
- Připravte se na nečekané. Žádná změna neproběhne zcela podle plánu.
- Komunikujte nejen se zaměstnanci jako celkem, ale i s jednotlivci.

-kk-

**Datum vydání:** IV/2004
Zdroj: Strategy+Business - americký magazín o strategiích v podnikání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Strategy+Business