Děkuji, že se mnou sdílíte znalosti

Sdílení znalostí je velmi těžké monitorovat, natož odměňovat či měřit. Složité je to pak zejména pokud jde o tzv. znalosti skryté, nevyslovené. Je to problém, kterým se různé společnosti zabývají různými způsoby. Americká společnost ** MITRE ** například v minulých letech vyvinula program, který se s tímto problémem vypořádal velice úspěšně. Vycházela přitom z výměny znalostí mezi pracovníky v rámci podnikových zasedání i neformálních rozhovorů. Vytvořila tak systém sloužící k odstranění komunikačních bariér a podpoře vnitropodnikových interakcí.

Vymění-li si pracovníci mezi sebou nové znalosti, nabízí jim systém možnost poslat příslušné osobě děkovný e-mail a jeho kopii adresovat speciálně vytvořené e-mailové schránce (např. **thankyou@mitre.org**). V takovém poděkování nesmí samozřejmě chybět základní popis nově nabyté znalosti. Systém pak došlá poděkování zaznamená a zobrazí je v příslušném oddělení internetové stránky společnosti.

Systém je založen na důvěře a respektování vzájemných vztahů pracovníků a měl by přispět ke zlepšení sdílení podnikových znalostí. Na délce ani množství děkovných e-mailů nezáleží, jediným kritériem úspěšnosti je v tomto případě čtenost. Stejně tak nijak zvlášť nezáleží na tom, zda mezi sebou znalosti sdílí dva nebo více lidí. Systém si v Americe našel zastánce i odpůrce. Rozhodně však pro podniky není špatným začátkem na cestě k lepšímu internímu sdílení znalostí.
Zdroj: KM Review - web zaměřený na správu znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje KM Review