Dá se ve vašem toku informací plavat?

*Interní komunikace* je v současné době stále více zmiňována v souvislosti s výkonností podniku a úspěšným podnikovým řízením. Je to zdánlivě neviditelný a neměřitelný prvek podniku, který má za úkol propojit všechny zaměstnance v podniku tak, aby ve správný čas dostali správnou informaci pro svou práci. Fakta o dopadech interní komunikace na zvyšování výkonnosti podniku hovoří jednoznačně. Je potřeba se v oboru komunikace vzdělávat, přemýšlet o něm a získávat nové zkušenosti. Vliv interní komunikace lze dohledat na řadě oddělení, které byly již dopředu z jakýchkoliv důvodů určeny k likvidaci. K urychlení likvidace se skutečně „úspěšně“ pomohlo umělým zhoršením vzájemných vztahů a komunikace uvnitř organizace.

Pokud komunikace funguje nedostatečně, vzniká nezanedbatelný zdroj problémů. Řada významných podniků působících na českém a slovenském trhu začíná na interní komunikace tvrdě pracovat. Nejnáročnějším úkolem je projekt nastavení systému interní komunikace a jeho hladké nastartování. V této chvíli může být k dispozici norma ČSN EN ISO 9001:2001 s názvem Interní komunikace. Podle Marie Wojcikové z HVB Bank, je to proces zvládnutelný za 3 roky. Výměna informací a praktických zkušeností týkající se fungování a optimalizace interní komunikace v domácích podnicích, zavádění změn v této oblasti do praxe, role interní komunikace při krizovém řízení a dalších souvisejících oblastí bude předmětem odborné *konference Interní komunikace 11.-12. listopadu 2004 v hotelu Crowne Plaza v Praze*.
-ba-
Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny