Čím je tvořena hodnota společnosti?

Přemýšleli jste někdy o tom, jak se vaše společnost jeví důležitému investorovi, jehož chcete získat? Co vlastně činí firmu přitažlivou pro obchodní partnery? Je váš obchodní záměr a činnost srozumitelný? Nadprůměrné hospodářské výsledky bývají dosahovány díky tomu, že podnik dělá docela obyčejné věci neobyčejně dobře. Svoji roli hraje také určitá (alespoň několikaletá) tradice v jednom oboru, který by měl mít perspektivu do budoucna. Management by měl být k akcionářům otevřený - zejména v otázce průměrných výnosů a vývoje hodnoty obligací.

Vedení podniku musí klást důraz na kapitálovou návratnost - základním měřítkem efektivity hospodaření jsou vysoké poměru výnosů vůči vynaloženému podnikovému kapitálu a ne pouhé rostoucí výnosy z akcií. Špičkoví manažeři mají sklon k mimořádným výdajům, zatímco manažeři na nižších stupních se snaží výdaje snížit. Jaká je skutečná hodnota podniku? Ta je dána čistými příjmy očekávanými během fungování firmy, ovšem je ovlivněna či snížena zájmem o společnost jako takovou.

**Datum vydání: VI/2002**
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher