Chytrý vůdce ve slábnoucí ekonomice

Excelovat jako vůdce v příznivých ekonomických časech není nic složitého v porovnání s dneškem. Chytrý vůdce dnes zavádí duální strategii - na jedné straně se soustředí na to, aby podepřel svou organizaci zevnitř, na straně druhé však hledí i vně, aby využil příležitostí, které recese přinese. Pokud to dosud neděláte, inspirujte se následujícími kroky pro malé firmy.

Interní zdokonalení

- Sledujte cash flow. Hotovost je dnes důležitější než kdy jindy. Sledujte pečlivě svá čísla a buďte připraveni jednat.

- Zhodnoťte své silné a slabé stránky. Pokud si jste vědomi nedokonalosti v některé oblasti vašeho působení, odstraňte ji nyní. Naučte se také lépe využívat svých silných stránek. Budete je potřebovat.

- Zvažte prodejní strategii. Identifikujte své nejziskovější produkty a podle toho soustřeďte své prodejní aktivity.

- Kategorizujte zákazníky. Určete si, kdo je ziskový. Nemůžete si dovolit neziskové zákazníky.

- Zlepšete průběh práce. Zajistěte, aby váš podnik fungoval co nejefektivněji.

- Zvyšte propustnost. Na slabých trzích zákazníci většinou nakupují v malém množství. Nezbavujte se proto malých zákazníků, ale hledejte způsoby, jak se jim přizpůsobit.

- Posilte marketing. Nešetřete na marketingu. Výzkumy ukazují, že firmy, které si udrží nebo zlepší své marketingové snahy během recese, dosáhnou v budoucnu větších úspěchů.

- Zhodnoťte platy. Pokud jste to dosud neudělali, propojte platové ohodnocení s výkonností. Buďte kreativní. Můžete například snížit základní mzdy a zvýšit výkonnostní bonusy? Pamatujte si, že mzdy jsou největšími náklady malých firem.

Externí příležitosti

- Vytvářejte strategická spojení. Partnerství vám mohou ušetřit peníze.

- Vyjednejte s prodejci nižší výdaje. Snažte se získat slevy a propagační úlevy.

- Zacilte na zákazníky konkurence. Mají-li vaši konkurenti problémy, oslovte jejich zákazníky.

- Ještě lépe, převezměte své konkurenty. Pokud jste v pozici, že můžete koupit své upadající konkurenty, zvažte to. Udělejte to však pouze v případě, že to pomůže vašim strategickým cílům.

- Zdokonalte svůj personál. Řada talentovaných lidí hledá práci. Ujistěte se, že pro vás nepracují jen ti průměrní.

- Mějte oči otevřené. Hledejte nové nápady a příležitosti. Sledujte novinky a trendy. Učte se z toho, co se děje kolem vás.

-kk-

Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com