Chování zaměstnanců během finanční krize: Co sledovat?

V období finanční krize by měli manažeři věnovat zvýšenou pozornost chování svých zaměstnanců. Podle výzkumu americké společnosti VitalSmarts s názvem Financial Agility: The Four Crucial Conversations for Uncertain Times je třeba všímat si zejména následujících projevů:

- Odmítání. Odmítavý postoj často doprovází nervozita a debatování. Zaměstnanci mají tendenci ptát se, jak závažná je krize, a odmítat změny.

- Ticho. Dalo by se také mluvit o tiché dohodě. V období finanční krize tíhnou zaměstnanci k tomu, že od sebe navzájem nevyžadují odpovědnost.

- Ochrana oblíbených projektů. Zaměstnanci odmítají krácení oblíbených projektů svých šéfů, i kdyby to dávalo smysl.

- Iracionální úspory. V závislosti na odmítavých postojích zaměstnanců, kteří se nechtějí vzdát svých „posvátných krav" a neřeší svou odpovědnost, docházejí vůdcové k závěru, že jejich týmy nejsou schopné dosáhnou úspor nákladů. Reagují tím, že provádějí paušální snižování nákladů bez zpětné vazby od týmů.

Výzkum ukázal, že vůdcové, kteří umějí řešit toto chování prostřednictvím otevřené komunikace, mají desetkrát větší šanci, že dosáhnou reakce, která povede k úspěšné budoucnosti jejich firmy.

 

-kk-

Zdroj: WorldatWork - portál globální asociace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje WorldatWork