Cesta od centrálně řízené společnosti ke znalostní společnosti

Cesta od centrálně řízené společnosti ke znalostní společnosti

Článek popisuje přerod společnosti Buckman Laboratories ze společnosti klasicky centrálně řízené ve společnost využívající systém správy znalostí (KM). Dříve byly všechny rozhodovací procesy řízeny shora, což se ale postupem čau ukázalo jako nedostačující – firma začala expandovat do ciziny a bylo nutné zkvalitnit a urychlit zejména služby zákazníkům.

Při tomto procesu přechodu na systém správy znalostí vycházela firma zejména z poznatku, že existují dva druhy znalostí: **explicitní**, které jsou zachycené v podobě nějakého psaného dokumentu nebo uložené v databázi a **přirozené**, které má každý jednotlivý zaměstnanec uložené ve své paměti.

Bylo tedy nutné soustředit všechny explicitní i přirozené vědomosti do určitého systému, aby je zaměstnanci mohli sdílet mezi sebou, a to i v cizině. Po provedení analýzy situace ve společnosti si odpovědné osoby vytvořily předběžnou charakteristiku ideálního systému, které se firma snažila co nejvíce přiblížit. Bylo nutné vyřešit i problematiku mezilidských vztahů a bariéry v komunikaci mezi zaměstnanci.

Autor popisuje v článku podrobně postup přechodu na tento systém a také zkušenosti s jeho používáním.
Zdroj: Knowledge Nurture - informace o oblasti knowledge managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Nurture