Často skloňovaná spolupráce

Konvergence jiných typů technologie spolu s technologiemi ke spolupráci vytvořila hybridní disciplínu, která roste v závislosti na produkci pracovníků. Spolupráce roste, větví se do mnoha směrů. Zahrnuje webcasting, videokonference, IM, chat, virtuální společnosti atd. Může být strukturovaná nebo nestrukturovaná, synchronní nebo asynchronní. Spolupráce se začíná sbližovat s obsahovým managementem (content management – CM), výsledkem je důraz na centrální úschovu, kde mohou být data spolupráce zaznamenána, uchována a mohou mít vliv na KM (znalostní management) aplikace stejně jako mohou být připojena na produkční procesy jako ERP nebo CRM.

Článek hovoří o upevňování vztahu spolupráce a CM, stejně jako o problémech a výhodách s tím spojených. Spolupracující aplikace budou použitelné pro různé procesy jako psaní zpráv o průzkumech, tvorbu prodejních návrhů nebo shromažďování výsledků průzkumu trhu a nejen to. Spolupráce spolu s ostatními aplikacemi bude nezbytná a bude zvyšovat konkurenceschopnost společnosti. Bude se častěji překrývat s CM a bude se integrovat do podnikové infrastruktury.
Zdroj: E-doc Magazine - server s informacemi o správě podnikového obsahu a CRM
Zobrazit přehled článků ze zdroje E-doc Magazine