Budoucnost nemovitostních trhů (2/2): Systémový hodnotový řetězec

Poskytování nových urbanistických služeb, které budou zaměřené na lidi a jejich potřeby, nám přinese novou hodnotu. Tyto nové služby zlepší kvalitu života, budou příznivé pro životní prostřední a také pro udržitelnost půdy a Země samotné. Dohody se společnostmi poskytujícími veřejné služby povedou ke snížení provozních nákladů.

minulém článku jsme viděli, jak vypadá tradiční hodnotový řetězec nemovitostního trhu. Nyní se podívejme, co by se dalo dělat jinak. Například jako v Kataru, kde jeden projekt s datem dokončení v roce 2030 má za cíl řídit všechny urbanistické provozní záležitosti z jednoho řídícího centra.

Ilustrační snímek

Jak mohou vlastníci půdy zvýšit hodnotu svého majetku?

- Mohou se snažit najít shodu s ostatními zúčastněnými stranami ohledně sdílení infrastruktury, provozních aktivit a dat.
- Mohou do svých studií proveditelnosti zapojit nové technologie a mohou při nich spolupracovat s ostatními zúčastněnými stranami, čímž by se v dlouhodobém horizontu podařilo optimalizovat kapitálové i provozní náklady), tvrdí obchodní škola INSEAD.

Developeři mohou:

- Zaměřit se na přípravu detailní systémové urbanistické strategie.
- Využít internet věcí v rámci infrastruktury.
- Najít nové zdroje příjmů díky využití dat získaných z infrastruktury.

Developeři v další části řetězce mohou:

- Odstranit duplicitní práci při sběru dat – stačí více spolupracovat s hlavními developery.
- Vypracovat koncept provozu více založený na spolupráci.

Tito developeři také mohou získat příjmy zavedením nových služeb. Mohli by zavést inovační byznys modely založené na spojení více oblastí, jako jsou třeba přeprava a obchodní prostory. Koncoví zákazníci mohou také pomoci tím, že budou navrhovat nápady na nové služby, které by jim pomohly.

-jk- 

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge

Články v sérii

Aktuální

Budoucnost nemovitostních trhů (1/2): Tradiční hodnotový řetězec

Aktuální

Budoucnost nemovitostních trhů (2/2): Systémový hodnotový řetězec