Bariéry kritického myšlení (1/2)

Abychom se naučili používat kritické myšlení vždy, když je to potřeba, je třeba mít na paměti několik věcí.

Ilustrační snímek

Spoléháte se na svou intuici?

Když máme pochybnosti, měli bychom věřit právě naší intuici? Spoléhání na intuitivní úsudek však není zrovna něco, co by nás posunovalo blíže k využívání kritického myšlení.

Intuitivní úsudek býval často popisován prostě jako absence analýzy. Byl považován za automatické kognitivní zpracování, kde chybělo vědomé úsilí, záměr a uvědomění. Intuitivní úsudek je založen na tom, jak něco vnímáme a jaké máme pocity. Když spoléháme na intuici, je těžké předejít chybám nebo předsudkům a omylům.

Při ohlédnutí zpět mohou být naše chyby zřejmé. Abychom se jim ubránili, potřebujeme své uvažování pečlivě monitorovat a mít nad ním vědomou kontrolu. Právě to nám umožňuje reflektivní úsudek, ne ten intuitivní. Chyby a nedostatky našeho uvažování a přemýšlení jsou způsobeny především kognitivními zkresleními a logickými klamy.

Máte dostatek vědomostí?

Podle webu psychologytoday.com patří mezi klíčové prvkykritického myšlení následující dovednosti:

  • Analýza
  • Hodnocení
  • Odvození

A i když víte, co to analýza, hodnocení a z nich odvozené závěry jsou a umíte je aplikovat, stále ještě potřebujete někde načerpat znalosti a informace o daném tématu nebo problematice. Bez informací a vědomostí kritické myšlení aplikovat nelze. Musíte tedy vždy zvážit jaké znalosti máte, a také to, kde jsou vaše limity. Abyste dospěli ke kriticky dobře zváženému úsudku, musíte zkrátka mít určité znalosti.

Máte dostatek odhodlání?

Dispozice ke kritickému myšlení a uvažování je také nutným předpokladem, pokud chceme myslet kriticky. Jde o to, jak moc jste ochotni podobné úvahy a dovednosti uplatňovat a trvat na nich. Dispozice k tomuto nemůže být naučena. Nezáleží tak na tom, kolik máte zkušeností s analyzováním, hodnocením a odvozováním závěrů, pokud nejste ochotni tyto prostředky skutečně využívat.

 

-jk-

Zdroj: Psychology Today - americký portál a komunita odborníků z oblasti psychologie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Psychology Today

Články v sérii

Aktuální

Bariéry kritického myšlení (1/2)

Aktuální

Bariéry kritického myšlení (2/2)