8x obchodní etika

Již delší dobu se v obchodním světě omílá dokola totéž slovo – etika. Etika zaručí obchodní úspěch, etika zaručí spokojené zaměstnance atd. Co je to ale konkrétně ta etika? Je to samotný základ slušného chování a jednání, který se v současné době stále více ztrácí v každodenním chaosu obchodování. Článek jej shrnuje do osmi konkrétních bodů:

- Respekt. Společnost je třeba zakládat s respektem k vlastní osobě i spolupracovníkům. Nepodnikejte s lidmi, které nerespektujete a kteří nerespektují vás. Nerespektovali by své kolegy ani zákazníky.
- Uznání. Nenahlížejte na lidi jako na čísla a obchodní údaje. Přijímejte zaměstnance, kteří vám nezištně pomohou k úspěchu a vy jim budete moci projevovat veřejné i soukromé uznání.
- Integrita. Zacházejte s ostatními tak, jak byste chtěli, aby oni zacházeli s vámi. Neunikejte před vlastními chybami a neukrývejte před ostatními důvody svých činů.
- Orientace na zákazníka. Uvědomte si, že bez zákazníků je každá firma zbytečná. Služba zákazníkům je jedna z nejdůležitějších etických povinností firmy.
- Orientace na výsledky. Požadované obchodní výsledky je třeba sledovat na základě firemních etických zásad. Manažeři by měly identifikovat jednotlivé cíle a podporovat své zaměstnance v jejich dosažení.
- Risk. Dodržování etických zásad neznamená vyhýbání se všem rizikům. Firmy by měly ve jménu svých zásad rozhodně zkoušet nové věci.
- Nadšení. Laxní zaměstnanci ničeho významného nedosáhnou. Nadšení pro danou práci by proto nemělo ve firemních zásadách chybět.
- Vytrvalost. Zaměstnanci musejí být ve svých pracovních snahách vytrvalí, i když neuvidí výsledky hned.

Manažeři by měli se svými podřízenými otevřeně hovořit o základních firemních hodnotách, strategiích, plánech a rozhodnutích. Je třeba přesně vymezit, co je přípustné a co nikoli a také to dodržovat. Ignorace přestupků není v žádném případě možná. Etika firmy vždy vychází z etiky jednotlivých lidí, kteří ji tvoří.
Zdroj: bcentral - Portál společnosti Microsoft věnovaný malým podnikům
Zobrazit přehled článků ze zdroje bcentral