4 hnací síly transformace (2/3): Rozpočty a výroba

Digitální analytika je novým prostředkem zvyšování produktivity. Umožňuje rychlejší prováděné změn, a my tak v kratším čase stihneme více. Zvýšení efektivity navíc znamená, že pro provedení změn budeme potřebovat méně zdrojů. A důsledky změn přitom budou větší.

Předpovědi budou přesné, protože se budou zakládat na nestrukturovaných datech. Umožní nám lepší plánování dalších kroků a také rychlejší, agilnější reakce.

Ilustrační snímek

V předchozím článku jsme viděli, jak se ve velmi brzké době promění produkt a cesta zákazníka. Dnes se podíváme, co společnost McKinsey předpovídá ohledně nákladů a výroby.

Náklady

Sofistikované analytické techniky nám už umožňují používat nulové rozpočtování. (Jde o přípravu rozpočtů, které vycházejí ze skutečných potřeb pro nadcházející období. Na to, jaký byl stav v předchozím období, se přitom nedíváme.) Dosáhneme tak lepšího rozdělení zdrojů.

Integrované plánovací platformy umožní manažerům přijímat i složitá rozhodnutí, která budou dobrým vyvážením firemně-politických účelů (například snaha prodávat hlavně jízdenky, které zákazníci nemohou vrátit zpět a dostat refundaci) s proměnnými, jako je aktuální roční období nebo to, o jak zkušené zákazníky jde.

Individuální rozpočtové plány bude možné revidovat shora dolů (vedoucí pracovníci budou tedy moci revidovat plány připravené podřízenými) i opačným směrem, a to vše velmi rychle. Rozpočty budou založeny na detailních poznatcích.

Výroba

Zavádění digitální výroby zlepší produktivitu zdrojů i efektivitu jejich využívání. Stávající a nové zdroje dat budou zkombinovány s inteligentnějšími stroji, a přinesou tak vyšší produktivitu.

Levné senzory napojené na internet a uživatelsky přívětivé nástroje pro pokročilou analýzu umožní pracovníkům dokonale porozumět výrobním procesům a dobře je kontrolovat. Dnes jsou tyto procesy příliš složité a my je tak nedokážeme řídit zcela optimálně. Ekonomický dopad těchto změn bude prostě obrovský.

-jk-

Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství
Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey & Company

Články v sérii

Aktuální

4 hnací síly transformace (1/3): Optimalizace produktu a zákaznické cesty

Aktuální

4 hnací síly transformace (2/3): Rozpočty a výroba