Tří kroky k maximalizaci firemních zisků

Schopnost správně segmentovat odbytiště přispívá k firemní efektivitě a vyplatí se, když se na tyto informace pohlíží při rozvoji strategie, produktů, plánování a zacílení marketingu.

- Strukturální segmentace dává odpověď na otázku, zda vůbec investovat. Účelem je identifikovat nadějné obchodní příležitosti a trhy. Poskytuje vodítko pro rozdělování prostředků určených pro marketing a rozvoj produktů v závislosti na potenciálu zisků a odvětví.

- Segmente založená na potřebách zákazníka. Řada firem je přesvědčena, že vše, co je potřeba udělat, je vyvinout nový a zajímavý produkt nebo službu a zákazníci se přihrnou a koupí si jej. Prvním krokem v rozvoji nového produktu nebo služby by ale měla být identifikace potřeb potenciálních zákazníků. Dalším pak zhodnocení možností a technologických schopností pro uspokojení těchto potřeb.

- Segmentace podle odbytu se zaměřuje na potenciální zákazníky, kteří si produkt zakoupí s největší pravděpodobností. Je smysluplné investovat prostředky převážně do takových zákazníků, u nichž existuje motivace uskutečnit nákup v blízké době. Cílem je více odbytu při stejných investicích do marketingu.

Na druhou stranu může usilovné nahánění těchto zákazníků pozastavit hybnost odbytu, frustrovat zaměstnance a vyžadovat další prostředky k reenergizaci prodejní iniciativy.

Pokud dokážete nabídnout produkty, které přesně sedí potřebám vašich zákazníků a využijete vhodných spouštěcích impulzů ke koupi, budete ve výhodě. Přidejme k tomu schopnost identifikovat „horké“ potenciální zákazníky a jste na dobré cestě ke zvýšení zisku.

-av-
Zdroj: Marketing Profs - americký server z oblasti reklamy a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketing Profs