Studie: Třetina světového lidského kapitálu zůstává nevyužita

Rozvíjející se, ale i rozvinuté ekonomiky mají stále rezervy v oblasti využití ekonomického potenciálu svých obyvatel. Globální ekonomika dokáže využít pouze průměrných 65 % veškerého talentu světa. Je proto zapotřebí státních i soukromých investic do vzdělávání a rozvoje dovedností, které připraví pracovní sílu na budoucnost, v níž budou hrát stále důležitější roli stroje a data. Jak konkrétně připravit pracovníky na požadavky budoucí globální ekonomiky?

Ilustrační snímek

World Economic Forum - Human Capital Report 2016Odpovědi na tuto otázku přinesla studie Světového ekonomického fóra s názvem Human Capital Report 2016. Sestavila také žebříček 130 zemí světa, tzv. Human Capital Index, který řadí země podle jejich schopnosti využít svůj lidský kapitál. Konstatuje, že existuje přímá úměra mezi úrovní ekonomických příjmů jednotlivých zemí a jejich schopností rozvíjet a uplatňovat lidský kapitál.

Celkem 19 zemí využívá svůj lidský kapitál z 80 a více procent. Dalších 40 zemí se pohybuje mezi 70 % a 80 % a dalších 38 zemí mezi 60 % a 70 %. Pod hranicí 50 % zůstává 5 zemí. Z celosvětového pohledu jsou na tom nejlépe Finsko, Norsko a Švýcarsko, které již dnes využívají 85 % svého lidského kapitálu. Česká republika (78 %) se umístila na 25. místě. Ve věkové hranici nad 55 let vede Japonsko.

V západní Evropě vedou Německo (celkově 11. místo), Francie (celkově 17. místo) a Velká Británie (celkově 19. místo). Nejhůře je na tom Portugalsko (celkově 41. místo), Řecko (celkově 44. místo) a Španělsko (celkově 45. místo). Česká republika byla zařazena do regionu východní Evropy a střední Asie, kde se umístila na čtvrtém místě za Estonskem, Slovinskem a Litvou. Poslední příčky v tomto regionu obsadily Albánie, Moldavsko, Makedonie a Tadžikistán.

Studie řadí jednotlivé země také podle toho, jak dokáží využít kapitál různých věkových skupin obyvatel. Rozdíly mezi jednotlivými skupinami jsou velmi zajímavé. Prohlédnout si je můžete zde.

Klíčem k pochopení dovedností, které budou potřeba v následujících letech jsou tzv. big data. Už dnes je proto třeba zaměřit se na následující oblasti:

  • uvažování o práci z pohledu skupin dovedností, nikoli popisů jednotlivých pracovních pozic,
  • širší možnosti rozvoje nových talentů pomocí relativně nenáročných školení,
  • maximální využití vzdělávání ve školách a při práci,
  • lepší porozumění datům za účelem omezení odlivu mozků a naopak získávání více talentů.

Celá studie je k dispozici online zde.

-kk-

Zdroj: World Economic Forum - Světové ekonomické fórum
Zobrazit přehled článků ze zdroje World Economic Forum

Články v sérii

Aktuální

Studie: Třetina světového lidského kapitálu zůstává nevyužita

Aktuální

Studie: Firmy už nemohou jen konzumovat „hotový“ lidský kapitál