Studie: Pět technologických trendů blízké budoucnosti

Stále rychlejší rozvoj technologií zaměřených na člověka v rámci umělé inteligence, digitálních ekosystémů a tržišť posílí úlohu lidí a bude hnacím motorem transformace podnikání i společnosti.

Ukazuje to studie, která již tradičně předpovídá nejvýznamnější trendy v oblasti technologií, které budou lidé využívat a které vyvolají během následujících tří let zásadní posun v podnikání.

Ilustrační snímek

Téma letošní zprávy Accenture Technology Vision 2017, které zní „Technologie pro lidi”, je výzvou k činu pro lídry v oblasti podnikání a technologií, aby aktivně navrhovali a řídili technologie, které by zvyšovaly a rozšiřovaly lidské schopnosti.

Studie uvádí, že jsme svědky zrodu technologie od lidí pro lidi – technologie, která plynule předvídá naše potřeby a poskytuje maximálně personalizované zážitky.

V rámci studie proběhl průzkum mezi vice než 5400 vedoucími pracovníky v oblasti podnikání a IT na celém světě.

Studie popisuje pět stěžejních technologických trendů, které jsou klíčové pro úspěch v podnikání v dnešní digitální ekonomice:

1. Umělá inteligence (AI) jako nové uživatelské rozhraní (UI)

Přichází období zralosti umělé inteligence, která řeší velké i malé problémy zjednodušením nebo interakcí a jejich smart provedením. AI se stává novým uživatelským rozhraním a podporuje tak způsob, jakým provádíme transakce v systémech a jak v nich komunikujeme.

79 procent respondentů průzkumu souhlasí s tím, že AI přinese revoluci ve způsobu, jak získávají informace od zákazníků a jak s nimi komunikují.

2. Design zaměřený na člověka

Rozhodnutí o designu technologií jsou přijímána lidmi pro lidi. Technologie se přizpůsobuje tomu, jak se chováme, a učí se od nás, aby zlepšila naše životy, které jsou díky ní bohatší a přinášejí nám větší naplnění.

Osmdesát procent řídících pracovníků v průzkumu souhlasí, že organizace musí pochopit nejen to, kde jsou lidé dnes, ale také to, kde chtějí být, musejí tedy přizpůsobit technologii tak, aby je provázela k dosažení žádoucích výsledků.

3. Ekosystémy jako makrokosmy

Platformové společnosti, které poskytují jednotný přístupový bod k více službám, úplně rozbily pravidla toho, jak společnosti fungují a konkurují si. Nejen, že společnosti potřebují platformovou strategii, potřebují i bohatý a robustní přístup, aby mohly v této informační éře zaujmout vůdčí postavení.

Již teď více než čtvrtina (27 %) řídících pracovníků v průzkumu uvedla, že digitální ekosystémy přetvářejí způsob, jakým jejich organizace přinášejí hodnotu.

4. Tržiště pracovní síly

Počet pracovních platforem na zakázku a online řešení pro řízení práce strmě stoupá. V důsledku toho progresivní společnosti rozpouštějí tradiční hierarchie a nahrazují je trhy pracovních talentů, což je zase motorem nejvýraznější hospodářské transformace od průmyslové revoluce.

Důkaz: Osmdesát pět procent řídících pracovníků v průzkumu uvedlo, že plánuje během dalšího roku zvýšit využití nezávislých pracovníků na volné noze.

5. Krok do neznáma

Aby uspěly v digitální ekonomice, musejí se podniky vydat na neprobádané území. Místo toho, aby se zaměřily pouze na zavádění nových výrobků a služeb, měly by přemýšlet v širším měřítku – chopit se příležitostí a zavést pravidla a normy pro zcela nová odvětví.

Ve skutečnosti 74 procent řídících pracovníků v průzkumu uvedlo, že jejich organizace vstupuje do zcela nových digitálních odvětví, která musejí být teprve vymezena.

Accenture Technology Vision 2017

Více o metodologii

Zprávy Technology Vision společnosti Accenture se každoročně vytvářejí v Accenture Labs.

U zprávy pro rok 2017 výzkumný proces zahrnoval shromáždění vstupů od Externího poradního výboru pro Technology Vision, skupiny více než dvou desítek zkušených jednotlivců z veřejného i soukromého sektoru, akademické sféry, společností obchodujících s rizikovým kapitálem a podnikatelských společností.

Kromě toho tým Technology Vision vedl rozhovory s vůdčími osobnostmi v oblasti technologie a s odborníky daných odvětví, stejně jako s téměř stovkou čelních představitelů společnosti Accenture.

Zároveň tým Accenture Research realizoval globální online průzkum s více než 5400 řídících pracovníků v oblasti podnikání a IT z 31 zemí a 16 různých odvětví, aby zachytil jejich jedinečné pohledy na přijímání nastupujících technologií.

Respondenti byli většinou vysoce postavení řídicí pracovníci a ředitelé, s hlavní rolí ve funkční oblasti či v oblasti daného podnikání, a to ve společnostech s ročními příjmy alespoň 500 milionů USD, přičemž většina společností měla roční příjmy vyšší než 6 miliard USD.

Zdroj: Accenture - globální poradenská společnost
Zobrazit přehled článků ze zdroje Accenture

Články v sérii

Aktuální

Studie: Pět technologických trendů blízké budoucnosti

Aktuální

Studie: Rozvoj inteligentních podniků ve střední a východní Evropě