Sedmkrát o špatném budování kontaktů

O budování kontaktů jako obchodní strategii se oficiálně hovoří již více než čtyřicet let. Mnohým však správné zásady tohoto postupu stále unikají, i když vědí, že jde o jeden ze základních pilířů úspěšného obchodování. Pod networkingem si představují maximálně dílčí aktivity, jako je mluvení s lidmi nebo výměna vizitek. Článek ve snaze o lepší navazování vzájemně prospěšných kontaktů uvádí sedm zásadních chyb, kterých se lidé při networkingu dopouštějí.

- Jako rozvoj kterékoli jiné dovednosti vyžaduje i budování kontaktů nejprve správný přístup. Špatný přístup volí ti, kteří se na společenských akcích snaží prodat cokoli komukoli, nestojí o navazování přátelských, ale pouze obchodních vztahů nebo prosazují pouze vlastní potřeby.
- Je třeba mít na paměti, že smysl budování kontaktů tkví v navazování vzájemně užitečných vztahů dříve, než je budete sami potřebovat. Splnění svých budoucích potřeb dosáhnete, když nejdříve pomůžete ostatním s těmi jejich. Navazovat vztahy z důvodu nutné potřeby sehnat nové zákazníky nebo něco rychle prodat se zpravidla nevyplácí.
- Nejčastější chybou ve snaze o budování kontaktů je zběsilé rozdávání vizitek na všechny strany ihned po vstupu na společenskou akci. Jestliže dáte někomu do ruky svou vizitku bez očního kontaktu a slovně se omezíte jen na „Uvidíme se později.“, už se neuvidíte.
- Špatným krokem je také poskytování neprofesionálních informací. Vizitky stále poměrně často obsahují informace jako e-mailové adresy na serverech hotmail nebo yahoo s uživatelským jménem připomínajícím spíše recesistu než seriózního obchodníka.
- Efektivnímu budování kontaktů neprospěje ani to, když si sednete ke stolu a celý večer budete konverzovat pouze s osobami, s nimiž trávíte obvyklý pracovní čas.
- Budování kontaktů naopak vyžaduje oslovování nových lidí. Vždy je však třeba začít úvodní společenskou konverzací, kdy se zeptáte na počasí nebo poměry v práci. Rozhodně není správné tuto pasáž přeskočit jako zbytečnou a začít ihned nabízet své produkty.
- Důvodem špatného navazování kontaktů může nakonec být i to, když k měnu budete přistupovat pouze z donucení a na vybraných společenských akcích. Dobrou příležitost přeci nabízí i výtahy, autobusy, supermarkety nebo parky.

-kk-

**Datum vydání:** I/2005
Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How