Rodinné firmy: Jak na předání moci (2/2)

V předchozím článku jsme viděli, že pro udržení dobrých vztahů v rodině při probíhajícím nástupnictví v rodinné firmě může být velmi užitečná neutrální třetí osoba (např. matka).

Ilustrační snímek

Obchodní škola INSEAD dále popisuje, jak její výzkumníci zkoumali, jak to chodí v rodinných firmách v Číně. Matky někdy dokonce samy z podnikání odstoupily. Byla to vlastně forma jejich podílu na přípravě mezigenerační výměny uvnitř firmy.

Matky, které chrání rodinnou harmonii

Matky se tak neúčastnily diskusí o nástupnictví. Když hrozilo, že se rodinné záležitosti zvrhnou v domácí hádky, dokázaly obě dotazované matky uhájit v rodině klid. Díky tomu žádný konflikt týkající se pracovních záležitostí nemohl přerůst v nezvladatelnou válku, ve které by byly propleteny rodinné a obchodní záležitosti. Výsledek? Generační výměna proběhla plynule – a rodinné vztahy nebyly poškozeny.

Když se matky rozhodnou omezit na rodinnou doménu a nemají tak dvojí postavení, jsou vnímány jako neutrální a důvěryhodné třetí strany. Mohou tak účinně pomoci udržení rodinné harmonie. Musejí však také odolat naléhání ostatních, kteří mohou chtít, aby podpořily jejich zájmy nebo stanoviska.

V jiné firmě však matka zůstala ve vysoké manažerské roli. Do podnikání tak mohla nadále pronikat rodinná dynamika. Syn při nástupnictví získal pocit, že s ním matka i otec zacházejí jako s dítětem. Po několika letech trápení nakonec rodina plány na nástupnictví vzdala.

Potřebujete neutrální třetí osobu

Závěr, který můžeme udělat, se neomezuje pouze na Číňany a také ne na nástupnictví mezi otci a jejich syny. Neutrálním třetím může být klidně otec nebo jakýkoli jiný blízký člen rodiny. Může to být také kolega, který se těší velké důvěře nebo dokonce investor rodinné firmy. Zásadní požadavek je, aby tento třetí byl vnímán jako neutrální a důvěryhodný partner. Jako takový pak může dohlídnout na to, aby hranice mezi profesionálním a osobním životem, stejně jako konflikty, byla při nástupnictví respektována.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge

Články v sérii

Aktuální

Rodinné firmy: Jak na předání moci (1/2)

Aktuální

Rodinné firmy: Jak na předání moci (2/2)