Rodinné firmy (2/2): Jak může soukromý kapitál pomoci rodinné firmě

Proč by rodinná firma vlastně chtěla spolupracovat s investory? Protože to může podpořit růst firmy tím, že jí to dodá kapitál a odborné znalosti. A také to zrychlí institucionalizaci rodinné firmy, která bylo zmíněna v předchozím článku.

Rodinné firmy a soukromý kapitál: Výhodné partnerství

Soukromé kapitálové společnosti a rodinné firmy mohou skutečně vytvářet dobře fungující partnerství. Ve fázi před investicí však musí zástupce soukromého kapitálu dobře porozumět obchodní vizi i cílům dané rodinné firmy. Rodiny jsou totiž mnohem více emocionálně zainteresováni na svém podnikání. Je pro ně proto důležité, že mohou partnerské společnosti soukromého kapitálu důvěřovat. Kvalita a pověst investorů soukromého kapitálu je proto pro majitele rodinných firem velmi důležitá, stejně jako hodnota, kterou mohou soukromé peníze rodinné firmě přinést.

Jakmile zástupci soukromého kapitálu do rodinné firmy investují, chtějí získat hodnotu hlavně tím, že rodinnou firmu zbaví veškerých neefektivností. Chtějí proto obvykle sestavit efektivní manažerský tým, doplnit talenty tam, kde zrovna chybí, a posílit firemní systémy i procesy.

Může dojít i na akvizice a slučování několika společností, případně také na snahy o překonání jakéhokoli odporu ke změnám, který se může objevit. Taková opatření nakonec skutečně mohou vést ke zvýšení hodnoty rodinné firmy i v dlouhodobém horizontu.

Úskalí partnerství se soukromým kapitálem

Mohou však nastat i potíže:

  • Přechod na management založený na meritokracii může razantně zvýšit i očekávání kladená na členy rodiny, kteří v rodinné firmě pracují
  • Může eskalovat napětí mezi novými manažery a dlouhodobými zaměstnanci firmy (ti jsou často loajální rodině, nikoli novým šéfům)
  • Nová vlastnická struktura může vést ke ztrátě určitých nehmotných aktiv (např. nadstandardních vztahů se zákazníky), což oslabí unikátní konkurenční výhodu firmy

Soukromé investiční společnosti si také musí uvědomit, že po tom, co jejich zapojení dodá firmě přidanou hodnotu, bude se rodina často snažit znovu získat plné vlastnictví své firmy.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge

Články v sérii

Aktuální

Rodinné firmy (1/2): Evropským rodinným firmám jde institucionalizace dobře

Aktuální

Rodinné firmy (2/2): Jak může soukromý kapitál pomoci rodinné firmě