Rodinné firmy (1/2): Evropským rodinným firmám jde institucionalizace dobře

Většina zakladatelů rodinných firem chce vybudovat firmu, která přetrvá celé generace. Podle společnosti Gallup však do třetí generace rodiny přežije pouze 12 % rodinných firem.

Ilustrační snímek

Pro hladký generační přechod je užitečné nejen obligátní plánování nástupnictví, ale vícero politik a postupů. Zastřešujícím termínem pro ně je institucionalizace. Bez ní rodinné firmy riskují, že selžou ve:

  • Vedení lidí
  • Správě společnosti
  • Talent managementu
  • Správném rozhodování

Článek zveřejněný na webu obchodní školy INSEAD zkoumal evropské rodinné firmy. Poté škola zveřejnila svůj report.

Institucionalizační cesta rodinných firem

Existuje šest hlavních atributů institucionalizace rodinné firmy:

  • Vlastnictví rodinné firmy a nástupnictví
  • Nehmotný rodinný majetek (jedinečné dědictví po předcích, firemní hodnoty a síť vztahů se stakeholdery)
  • Správa a vedení společnosti
  • Výhled a schopnost růst
  • Organizační design
  • Přístup ke kapitálu

Starší rodinné firmy mohou mít nižší skóre v bodu vlastnictví rodinné firmy a nástupnictví, protože je v nich už typicky zapojeno více členů rodiny. To má za následek také více neshod o provozních otázkách i o plánování nástupnictví. Na druhé straně bývají ve starších rodinných firmách kvalitnější mechanismy řešení konfliktů.

Evropské rodinné firmy: Institucionalizace jim jde

V Evropě je podíl rodinných podniků, které fungují už ve 4. generace (24 %), více než dvojnásobný oproti ostatním dvěma regionům zkoumaným dříve.

Když jsou evropské rodinné firmy porovnány s rodinnými firmami Latinské Ameriky a Tichomoří / Středního východu, zdá se, že evropské rodinné firmy se umějí rychleji institucionalizovat. V Evropě byla mezera mezi institucionalizačními šampiony a těmi ostatními nejmenší. Během prvních 2 generací sice mohou evropské rodinné firmy někdy trochu zaostávat, ale ve třetí generaci už jsou na špici. Cesta k institucionalizaci v Evropě je tak velmi rychlá.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge

Články v sérii

Aktuální

Rodinné firmy (1/2): Evropským rodinným firmám jde institucionalizace dobře

Aktuální

Rodinné firmy (2/2): Jak může soukromý kapitál pomoci rodinné firmě