Průvodce úspěšnou prezentací

Uspět v prezentaci pro 20 či 200 lidí je stejně obtížné. Posluchači dnes mají lepší přístup k informacím a očekávají od přednášejících více než dřív. Ovlivněni moderními médii navíc od prezentace vyžadují i vysokou grafickou úroveň a zábavu.

Základním pravidlem úspěšné prezentace zůstává začátek, který opoutá pozornost. Přednášející by měl začít vlastním příběhem, statistikou nebo poutavou větou. Nabízí se připomenutí nedávných událostí například větou: „Možná jste četli v novinách, že…“ nebo otázkou jako: „Kolik z vás má pocit, že…?“ Podání by mělo být energické. Pozor je třeba si dávat na monotónní hlasový projev. Před dramatickým okamžikem tempo řeči zpomalte, rychlejším tempem pak vyjadřujte dramatičnost. Pokud chcete posluchače skutečně získat, nestůjte na jednom místě. Mluvíte-li přímo k nim, postupte o krok dopředu. Pohybem také demonstrujte, jak popisované věci fungují apod. Pracujte s mimikou.

Pronášenou řeč je třeba strukturovat. Neměla by obsahovat více než dva nebo tři hlavní body, které budou zmíněny již v úvodu. Každý bod by měl být podepřen několika konkrétními příklady, definicemi, důkazy nebo statistikami. Trendy nejlépe znázorní liniové grafy. Sloupcové grafy naopak nejlépe zvýrazní porovnání a tzv. koláče procentuální hodnoty. Jednotlivé body je také vždy třeba shrnout a zmínit se o tom, čím bude prezentace pokračovat, aby posluchačům neunikla souvislost. Posledním bodem je závěr celé prezentace. Každá prezentace by měla zahrnovat nějaký osobní příběh, který pomůže posílit emoční kontakt s publikem. Důležité je také zmínit názory odborníků.

V prezentaci nesmí chybět ani vizuální pomůcky, jako je flip chart, PowerPointová prezentace, zpětný projektor nebo omyvatelná tabule. Vždy je však třeba dbát na to, aby publikum dobře vidělo a grafická stránka nezastínila přednášenou řeč. Pokud grafiku v některém okamžiku nepoužíváte, zakryjte ji. Při komentování grafiky buďte obráceni k posluchačům a udržujte oční kontakt. K tomu je zapotřebí řeč nečíst. Prezentace by měla obsahovat také moment překvapení. Pokud jde o využití humoru, je třeba dbát velké opatrnosti. Přednášející by ze sebe neměl dělat komika, pouze může oživit prezentaci krátkým vtipem nebo citátem. Posluchačům by prezentace měla dát něco, o čem budou nadále přemýšlet. Pečlivě proto važte, co řeknete na úplný závěr.

-kk-
Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How