Připravujete prezentaci? Poučte se z televizních reklam

Proč jsou některé prezentace v PowerPointu lepší a některé horší? Proč mají některé tu úžasnou moc člověka přesvědčit, zatímco ty druhé nudí k smrti? Možná je načase se poučit při jejich přípravě z televizních reklam. Ty používají osvědčené techniky, díky kterým upoutají pozornost diváků a fascinují je. Zde je tedy několik zásad pro úspěšné prezentace, které se na manažerských kurzech obvykle neučí:
* Zásada č. 1: Nezačínejte větou typu „Vítejte na prezentaci...“. Televizní reklamy začínají obvykle něčím, co s vlastními tématem vůbec nesouvisí a pak teprve použijí nějaký prvek, který tento úvod spojí s vlastním sdělením.
* Zásada č. 2: Vždy vyprávějte posluchačům nějaký příběh. Příběhy si lidé obvykle dobře pamatují.
* Zásada č. 3: Vymyslete si takový příběh, aby v něm byla alespoň špetka nejistoty („hitchcockovský princip“). Díky tomu si udržíte pozornost posluchačů až do konce.
* Zásada č. 4: Nedávejte posluchačům hned konečné řešení. Soustřeďte se raději na konkrétní problém, nejlépe na jejich problém.
* Zásada č. 5: Zmenšete riziko. Pokud připravujete komerční prezentaci, umožněte zákazníkům bezplatné otestování výrobku, možnost vrácení peněz apod.
* Zásada č. 6: Posluchači nejsou laboratorní morčata. Když jim nabízíte nějaký výrobek, ujistěte je, že jej používalo již mnoho zákazníků před nimi a že s ním byli spokojeni (využijte svědectví).
* Zásada č. 7: Prezentace by měla mít nějaký šokující závěr. Neočekávaný a stručný. Díky tomu utkví účastníkům prezentace vše v paměti.

**Datum vydání:** VI/2002
Zdroj: Marketing Profs - americký server z oblasti reklamy a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketing Profs