Při daňovém plánování nezapomínejte na odpisy

Daň vnímáme jako náklad, který se snažíme minimalizovat, a to i volbou správné odpisové politiky.

Jednou z možností je přerušit daňové odepisování majetku, po jeho zahájení se postupuje, jakoby přerušeno nebylo. Výhoda? Celková doba odepisování majetku se prodlouží o dobu, kdy poplatník neodepisoval.

Na průběh daňových nákladů má vliv i volba mezi rovnoměrnými a zrychlenými odpisy.

Zejména u větších společností může daňový základ ovlivnit to, jakým způsobem bude firma uplatňovat v daňových nákladech majetek, který není hmotným nebo nehmotným majetkem podle zákona o daních z příjmů.

-hp-
Zdroj: MF DNES - český deník Mladá Fronta DNES
Zobrazit přehled článků ze zdroje MF DNES