Pravidla na podporu malých podniků v USA selhávají

Nová pravidla pro podporu malého podnikání v USA, která měla zajišťovat více vládních kontraktů pro malé firmy, nefungují. V posledních letech je problém, že velké firmy realizují část vládních kontraktů, které jsou vyhrazeny malým firmám. Podle vládního nařízení je 23 % prostředků určených pro malé firmy, ačkoliv podle studie to bylo v roce 2005 pouze 21,57 %.

To představuje propad tržeb ve výši 4,5 miliardy USD. Autoři studie poznamenali, že tyto kontrakty byly přisouzeny velkým firmám, univerzitám a vládním agenturám. Některé z těchto velkých organizací byly označeny jako malé podniky, protože byly součástí akvizice nebo protože nebyl vyhodnocen jejich růst během plnění kontraktu.

Proto je nově zavedena recertifikace u dlouhodobých programů. U programů delších 5 let je stanoveno, aby se příjemce musel recertifikovat před koncem 5. roku. Ale kritici si myslí, že by recertifikace měla být roční, což by rychleji aktualizovalo databázi malých firem.

-jh-

Zdroj: CFO.com - americký server pro finanční manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje CFO.com