PepsiCo připravuje globální pravidla udržitelného zemědělství

Výrobce nealkoholických nápojů PepsiCo se chystá spustit novou globální iniciativu pro podporu udržitelného zemědělství. Iniciativa má být spuštěna příští rok na základě auditu společnosti Validus. Ten má společnosti pomoci měřit sociální návratnosti investic a vyčíslit finanční hodnotu environmentálních a sociálních dopadů jejího dodavatelského řetězce. Kromě zlepšení vlastního dodavatelského řetězce chce společnost použít výsledky kontroly i k vytvoření systému pravidel měření dopadů dodavatelských řetězců pro další firmy.

Audit se zaměří jednak na řízení zdrojů (voda, energie a emise, produktivita farem, ochrana úrodnosti půdy, biodiverzita) a jednak na sociální aspekty s tím spojené, jako je vliv na zemědělskou komunitu, lidská práva nebo dodržování místních zákonů a standardů.

Snaha o vyčíslení ekonomické hodnoty environmentálního vlivu je v posledních letech stále sílícím trendem mezi velkými firmami. Začátkem letošního roku například společnost Puma jako první velká společnost zveřejnila číselné odhady svého vlivu životní prostředí. Objem svých uhlíkových emisí a spotřebované vody v roce 2010 vyčíslila na 94,4 milionu eur.

Na základě kalkulace environmentálních zisků a ztrát (environmental profit and loss accounts - EPnL) se Puma rozhodla zajistit, aby i outsourcované procesy, jako je vyšívání nebo potisk, podléhaly stejným environmentálním a sociálním standardům jako její vlastní průmyslová výroba. Vytyčila si cíl snížit objem skleníkových plynů, odpadu, spotřebované energie a vody o 25 % do roku 2015. Podobné kroky plánuje vedle PepsiCo například další výrobce sportovního zboží Adidas. Za složitější než environmentální část však považují část sociální.

-kk-

Zdroj: BusinessGreen - britský portál pro firmy věnovaný otázkám ochrany životního prostředí
Zobrazit přehled článků ze zdroje BusinessGreen