Nenáročná příprava na náročné publikum

Každý člověk se musí někdy postavit náročném publikum. Manažer musí například komunikovat s odbory, politik promluvit k voličům. Ne každý bude chtít slyšet všechno, ale mluvčí musí svou situaci zvládnout. Základní součástí procesu prezentace je předvídání složitých situací, které mohou při přednášce nastat. Článek pro to nabízí několik tipů:

- Než předstoupíte před posluchače, najděte „horké brambory“ mezi jednotlivými prvky prezentace.
- Na slabá místa sami a nahlas upozorněte.
- Ukažte svůj zájem o problematiku.
- Pokud jste se s posluchači již dříve setkali, připomeňte jim vaši vzájemnou zkušenost.
- Poté, co určíte slabá místa daného problému a projevíte empatii, můžete sdělit vlastní myšlenku.
- Otevřete se kompromisu.

Jakmile překleneme odpor publika, nabízí se možnost budování vzájemného vztahu. Ten je třeba založit na důvěře a respektu. Úspěch prezentace i přednášejícího závisí na tom, jak dokáže splnit očekávání publika. Vzniknuvší vztah může být pevný jen tehdy, jestliže přednášející dokáže, že předvídá názory publiky a rozumí jim.

-kk-

**Datum vydání:** XII/2003
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com