Navštivte XXI. Jarní konferenci AEM na téma Nástup nové energetiky

Jarní konference AEM

Asociace energetických manažerů, z.s., je nevládní a nezisková organizace, která se zabývá děním v energetickém sektoru již od roku 1992. Stejně jako posledních 21 let pořádá Asociace i letos výroční konferenci s aktuálním ústředním tématem konference, které zní: „Evropská energetika stále na rozcestí aneb přežije energetický trh nástup nové energetiky?“.

Konference se bude konat ve dnech 28. února a 1. března 2017 v pražském hotelu Olympik od 10 hodin.

Přihlášky zde

Letošní ročník je věnován převážně názorům na zimní balíček EU (Winter package, vydaný v listopadu) a také na jeho dopady.

Velkým tématem jsou Smart Grids – chytré sítě, o kterých se již více než rok hovoří. Na začátku roku 2015 vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu svůj Akční plán pro chytré sítě. Nyní je tedy čas zeptat se příslušných distribučních společností, v jaké fázi vývoje je naplňování tohoto akčního plánu. V pozadí nezůstanou ani oblasti zabezpečení kyberprostoru, ve kterém se budou realizovat všechny události spojené se zaváděním chytrých sítí.

Dalším velkým tématem, které zajímá nejen energetický sektor, ale i státní správu, je oblast úspor. Jakým způsobem a za jakou cenu splní vláda ČR svůj závazek v oblasti úspor primární energie? Dále se budeme ptát, jakým způsobem se bude vyvíjet rozšiřování instalací obnovitelných zdrojů, zejména malých fotovoltaických panelů na střechách domů a brownfieldů, a také oblast tepelných čerpadel. A v neposlední řadě jakým způsobem a za jakou cenu budeme nadále rozvíjet oblast celé decentralizované energetiky?“ Říká ředitelka AEM, Bc. Zuzana Šolcová.

V letošním roce jsme také poprvé zařadili studentský blok, který by měl našim budoucím mladým kolegům poskytnout možnost vyjádřit svůj názor na dění v současné energetice,“ dodává Zuzana Šolcová.

Tento rok bude poprvé součástí konference i malá prodejní výstava Ing. Arch. Jana Špačka.

Jarní konference Asociace energetických manažerů 2016 Jarní konference Asociace energetických manažerů 2016 Jarní konference Asociace energetických manažerů 2016

28. února 2017 - Světový energetický výhled

I. Blok: Reforma energetického trhu – dokončení jednotného trhu, nebo návrat k národním řešením?

 • Dokončení vnitřního trhu s elektřinou a plynem a nášlapné miny v zimním balíčku
 • Energetická unie - Lze sladit zájmy střední a západní Evropy?
 • Panelová diskuse

Vyhlášení projektu CEEP 2016

II. Blok: Jak dál s chytrým měřením a podporou nových technologií u zákazníků?

 • Chytré měření v zimním balíčku vs. strategie ČR v oblasti chytrého měření
 • Elektromobilita ve městech – strategie rozvoje dobíjecí infrastruktury v městské zástavbě
 • Pilotní projekt chytrého měření – hlavní cíle projektu a pohled na budoucí rollout a cíle NAP SG
 • Co všechno nás čeká v oblasti kybernetické bezpečnosti?
 • Panelová diskuse

1. března - Nové trendy v predikcích

III. Blok: Trendy nové energetiky a jejich cena

 • Rozvoj obnovitelných zdrojů po roce 2020
 • Heating & Cooling v ČR
 • Jak naplní ČR cíle v úsporách a co nás to bude stát?
 • Trh s plynem z pohledu nové evropské legislativy
 • Panelová diskuse

IV. Blok: Energetický trh a nástup nové energetiky očima mladých odborníků

 • Studentské přednášky

Články v sérii

Aktuální

Navštivte jubilejní XX. Jarní konferenci AEM na téma Dekarbonizace české energetiky

Aktuální

Navštivte XXI. Jarní konferenci AEM na téma Nástup nové energetiky