Navštivte jubilejní XX. Jarní konferenci AEM na téma Dekarbonizace české energetiky

Ilustrační snímek

Asociace energetických manažerů (AEM) vznikla v roce 1992 jako nezávislé, nevládní a neziskové sdružení manažerů, kteří mají ve své pracovní náplni hospodárné získávání i využívání energie, její přeměny a distribuci. Letos pořádá jubilejní XX. ročník své Jarní konference. Hlavním tématem je Dekarbonizace české energetiky v ČR a EU – Konec fosilních paliv?

Na konferenci se budou diskutovat závěry Klimatické konference, která proběhla v závěru roku 2015 v Paříži. Přední odborníci se budou zamýšlet nad konkrétními dopady závěrů této konference do české a evropské energetiky. S tím souvisí také snaha EU o obnovení funkčního trhu s elektřinou, které se budeme věnovat ve 4. sekci konference.

Chceme dále zmínit i připravovaný rozvoj decentrální energetiky v ČR a s tím související i novou tarifní strukturu. Toto téma v letošním roce hodně diskutované, protože změna plateb za elektřinu se dotkne každého z nás.

Konference se bude konat ve dnech 23. a 24. února v kongresovém centru hotelu Olympik v Praze.

Připravované sekce

  1. Zahájení – keynote speeches

  2. Výsledky klimatické konference v Paříži

  3. Dopady snižování emisí na energetiku a průmysl ČR

  4. Liberalizace na rozcestí - Jak dál s trhem?

  5. Energetická legislativa - další změny v roce 2016/17

  6. Decentralizované zdroje, chytré sítě a tarifní reforma

Předběžný program a přihlášku naleznete zde.

Články v sérii

Aktuální

Navštivte jubilejní XX. Jarní konferenci AEM na téma Dekarbonizace české energetiky

Aktuální

Navštivte XXI. Jarní konferenci AEM na téma Nástup nové energetiky