Makroekonomická predikce ČR

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo novou makroekonomickou predikci, která očekává, že příznivý makroekonomický vývoj bude nadále pokračovat.

Reálný růst HDP by měl v roce 2006 dosáhnout k úrovni 6,2 %. V roce 2007 by s ohledem k odeznění jednorázových efektů spojených s náběhem nových investic a v důsledku zpožděného vlivu současných vysokých cen ropy mělo dojít k mírnému zpomalení na 5,0 %. Růst bude i nadále tažen zlepšováním výsledků zahraničního obchodu. Mělo by dojít také ke zrychlení růstu spotřeby domácností i investiční aktivity. Bude pokračovat přibližování české ekonomiky k úrovni vyspělých evropských zemí.

Růst spotřebitelských cen by měl zůstat mírný. Průměrná míra inflace se z 1,9 % v loňském roce zvýší na cca 2,6 % v roce 2006 a 2,8 % v roce 2007 zejména v důsledku vyšších cen energií.
Podíl deficitu běžného účtu na HDP, který vyjadřuje míru vnější rovnováhy, by měl v roce 2006 dosáhnout znovu úrovně 3,0 % zejména v důsledku vysokých cen ropy. Po jejich odeznění by mohl v roce 2007 klesnout na 2,6 %.

V oblasti veřejných rozpočtů je pravděpodobné, že se podaří v letošním roce splnit fiskální cíl z Konvergenčního programu (podíl deficitu vládního sektoru na HDP v metodice ESA 95) ve výši 3,8 %. Daňová kvóta by přitom měla klesnout o 0,9 p.b. z 35,6 % na 34,7 % HDP.

-ds-

Zdroj: Business Info - Integrovaný systém informací pro podnikání a export
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Info