Které soft skills jsou zásadní pro úspěch?

Tvrdé dovednosti jsou obvykle považovány za specifické pro danou roli. S měkkými dovednostmi je však situace odlišná. Soft skills, měkké dovednosti, jsou o mezilidské interakci, jako je např. naslouchání nebo komunikace. Lze je využít v jakékoli práci a v jakémkoli oboru. 

Ilustrační snímek

Tvrdé dovednosti, jako je třeba financování a marketing, jsou pro podnikání jistě zásadní. Měkké dovednosti ovšem tvoří tu naprosto nezbytnou a základní sadu dovedností.

Je zřejmé, že měkké dovednosti jsou pro dosažení vašich podnikatelských plánů nezbytné. Některé z nich jsou jasné, o významu např. Time managementu nebo psychické odolnosti není třeba pochybovat. Na jaké další dovednosti byste se však podle webových stránek addicted2success.com měli zaměřit?

Sebedůvěra

Vaše osobní důvěra je nutností. Bez sebevědomí nebudete schopni své spolupracovníky motivovat a inspirovat. Klíčem je neustále věřit v sebe sama. Chcete-li být skutečně sebevědomí, musíte se cítit pohodlně a sebejistě i za nepříjemných podmínek, ať už zrovna něco riskujete nebo činíte náročná rozhodnutí.

Sebeuvědomění

Abyste dokázali lépe jednat s ostatními, měli byste mít jasný vhled do své vlastní osobnosti. Musíte rozumět svým vlastním silným a slabým stránkám, poznat své niterné myšlenky a rozklíčovat emoce. Chcete-li být sebevědomí, zkuste reflektivně přemýšlet o svých pocitech a o situacích, které zažíváte. Pokud se vám podaří skutečně porozumět své vlastní mysli, budete lépe připraveni navázat prospěšná partnerství. Pokud sami sebe dobře neznáte, budete náchylní k snadnému ovlivnění.

Poznání sebe sama zahrnuje také sebekontrolu. Nikdy byste neměli být příliš emotivní, protože pak budete dělat špatná, impulzivní rozhodnutí.

Spolupráce

Vaše schopnost dobře spolupracovat s ostatními je rozhodujícím faktorem všech vašich projektů. Použijte aktivní naslouchání pro lepší pochopení ostatních. Budete je tak moci i lépe inspirovat. Podporujte spolupráci v týmech sdílením informací. Poslouchejte pozorně, abyste dovedli identifikovat příležitosti pro ostatní, když se nějaké naskytnou.

-jk-

Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě
Zobrazit přehled článků ze zdroje Addicted2Success