Jak předvídat současnou a budoucí poptávku

Demand and revenue management (DRM) je moderní způsob předvídání současné a budoucí zákaznické poptávky na mikrosegmentální úrovni a propojení vzniku poptávky s prodejními operacemi a dodávkovým řetězcem za účelem maximalizace výnosů a zisků firem. Představuje softwarové řešení, které se úzce týká programů pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), není však jeho podmnožinu. Je v podstatě integrátorem firemních dat v aplikacích front-office i back-office.

Odborníci se nyní shodují na tom, že programy CRM a DRM je třeba ve firemních aplikacích propojit. Firmy tak budou lépe připraveny na výrobu, prodej a marketing svých produktů, budou lépe splňovat požadavky svých zákazníků a zvyšovat tak svůj zisk. Základem úspěchu je v tomto smyslu propojení firemních dat a následná možnost segmentace zákaznické základny. Toto jsou čtyři úrovně zavádění programů DRM:

- Individuální aplikace pro marketing a stanovování cen.
- Propojení marketingové strategie firmy s obchodními cíli. Propojení celofiremních dat.
- Integrace dat týkajících se dodávkového řetězce za účelem pochopení tržních podmínek a možnosti reakce na skutečnou poptávku.
- Zcela integrovaná firemní platforma.

**Datum vydání:** II/2003
Zdroj: Destination CRM - americký sever věnovaný CRM a KM
Zobrazit přehled článků ze zdroje Destination CRM