Jak na reklamní zprávy na sociálních sítích?

Kdy je možné uživatelům posílat reklamní zprávy na sociálních sítích? Jaká pro to platí pravidla?

Kristýna Gembalová

Zpráva na sociálních sítích jako obchodní sdělení

Obchodní sdělení upravuje v ČR primárně zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (tzv. antispamový zákon). Dle tohoto zákona jsou obchodním sdělením všechny formy sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě internetových stránek, určené k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku osoby, která je podnikatelem nebo vykonává regulovanou činnost. Podle výkladu a praxe Úřadu pro ochranu osobních údajů jde typicky o nabídky zboží a služeb, představení demo verze produktu, newslettery s novinkami o společnosti, ale také k přání k narozeninám, žádosti o recenze nebo žádosti o souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

Pokud adresát není vaším zákazníkem, tedy zjednodušeně řečeno si od vás neobjednal žádný produkt ani nevyužívá vaše služby, můžete mu obchodní sdělení elektronickými prostředky zaslat jen s jeho předchozím souhlasem. Toto pravidlo platí nejen pro e‑maily, ale pro jakékoliv textové, hlasové, zvukové nebo obrazové zprávy posílané přes veřejnou komunikační síť, které mohou být uloženy v síti či koncovém zařízení uživatele. Může jít například o SMS, notifikace v aplikacích i zprávy na sociálních sítích LinkedIn, Facebook, Instagram aj.

Komunikace s dalšími uživateli sociálních sítí může na první pohled vypadat nevinně. I pouhým představením svého produktu ve zprávě si ale můžete zavařit na pokutu od Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) a problémy s provozovatelem dané komunikační platformy.

Jak tedy reklamní zprávy uživatelům na sociálních sítích posílat?

Bez souhlasu to zpravidla nepůjde

Pokud chcete oslovovat uživatele sociálních sítí, pravděpodobně půjde teprve o vaše potenciální zákazníky. V takových případech můžete uživatelům posílat obchodní sdělení ve smyslu antispamového zákona pouze s jejich předchozím souhlasem.

Souhlasem se přitom myslí svobodný, konkrétní, informovaný, jednoznačný a prokazatelný projev vůle uživatele, že chce, abyste mu posílali reklamní zprávy. Uživateli byste tedy měli první dát šanci si přečíst, za jakým účelem mu chcete reklamní zprávy posílat a jak budete s jeho údaji nakládat. Následně by měl mít možnost vám dobrovolně potvrdit, že právě vy mu můžete na dané sociální síti posílat marketingová sdělení, a propagovat tak sebe a svůj produkt. Tento souhlas nemusí být písemný, ale musíte být schopni ho prokázat. Ať už vám uživatel dá souhlas jakkoliv, měli byste si ho proto bezpečně uložit.

Souhlas se všemi popsanými náležitostmi může být od uživatelů sociálních sítí ale mnohdy obtížné získat.

Souhlasem s marketingem v prostředí sociálních sítí

Platný souhlas se zasíláním obchodních sdělení určitě nezískáte:

 • jen tím, že jste s uživatelem přátelé na Facebooku, sleduje vás na Instagramu nebo jste navázali spojení na LinkedIn,

 • jen tím, že adresát v nastavení účtu povolil přijímání zpráv; z důvodu požadavku konkrétnosti souhlasu bych nespoléhala ani na nastavení povolení přijímání reklamních zpráv od kohokoliv,

 • žádostí o souhlas uživatele ve zprávě s uživatelem (zpráva sama už může být obchodním sdělením),

 • tím, že uživatel okomentuje příspěvek nebo dá „líbí se mi“ na váš příspěvek, který neslouží jasně a srozumitelně k udělování souhlasů se zasíláním obchodních sdělení, ani

 • jednorázovou žádostí uživatele o zaslání handbooku nebo jiného dokumentu.

Naopak potřebujete najít způsob, jakým si vás uživatel aktivně najde a může sám vyjádřit, že by měl o obchodní sdělení zájem. Nabízí se například tyto způsoby platného získání souhlasu, které počítají s tím, že uživatele už dříve něčím zaujmete:

 • Uživatel vám sám napíše, že ho zaujal váš produkt a jestli mu o něm nemůžete poslat více informací. V rámci konverzace si můžete ověřit, jestli by chtěl informace o produktu dostávat pravidelně do zprávy a necháte si od něj tento souhlas potvrdit – formou odpovědi do zprávy nebo kliknutím na odkaz, který mu k tomu pošlete.

 • Uživatele zaujmete příspěvkem, ve kterém například nabízíte příručku nebo e‑book, a dáte mu v příspěvku zároveň možnost vám udělit souhlas se zasíláním reklamních zpráv – třeba přímo v komentářích příspěvku, v soukromé zprávě nebo kliknutím na odkaz, který mu k tomu připravíte.

 • Uživatel si objedná váš newsletter nebo obdobnou pravidelnou zprávu o vašich aktivitách, produktech a službách.

Pokud se vám podaří souhlas získat, nezapomeňte si ukládat, kdo, kdy a jak vám souhlas poskytl, ideálně v rámci přehledné databáze kontaktů. Pozor na to, že uživatel může souhlas kdykoliv odvolat. V takovém případě jste povinni uživatele z databáze kontaktů odstranit a reklamní zprávy mu dále neposílat.

Co musí být obsahovat reklamní zpráva

I reklamní zpráva na sociální síti musí splňovat náležitosti obsahu obchodního sdělení podle antispamového zákona. Co musí takovéto obchodní sdělení obsahovat?

 • Informaci o tom, že zpráva je obchodním sdělením (stačí krátký nadpis typu „akce“, „produktové novinky“, „sleva“),

 • vaši identifikaci a identifikaci toho, jehož produkty a služby propagujete (aspoň název, IČO, ideálně i profil na síti a web),

 • odkaz na platnou adresu, na které se může adresát jednoduše z odběru reklamních zpráv odhlásit (doporučuji zkontrolovat, jestli funkci nastavení odkazu ve zprávě nenabízí přímo daná sociální síť).

Jak se bránit spamu na sociální síti

Uživatel může na nevyžádané reklamní zprávy reagovat mnoha způsoby. Například se rozhodne výslovně vaši nabídku odmítnout nebo na zprávu neodepíše. V horším případě si vás může zablokovat a přijdete o kontakt. A v ještě horších případech může uživatel váš profil nahlásit provozovateli sítě nebo poslat stížnost ÚOOÚ na nevyžádaná obchodní sdělení.

Provozovatel sociální sítě může v krajním případě, typicky pokud takovýchto stížností obdrží více, váš profil dočasně zablokovat či úplně zrušit. A to by zejména u profilů se zajímavou historií a bohatou sítí kontaktů byla jistě škoda.

A co úřad?

Na základě stížnosti na šíření nevyžádaných obchodních sdělení u vás může ÚOOÚ zahájit kontrolu a případně vám uložit pokutu. Její výše zpravidla odpovídá tomu, kolika lidem jste nevyžádané zprávy posílali, zda jste měli správně aspoň obsah zprávy, jak jste dali uživateli šanci se z odběru reklamních zpráv odhlásit i jestli jde o vaše první pochybení.

Bohužel nikdy nevíte, jakým směrem se nespokojený uživatel vydá. Doporučuji proto dobře zvážit, zda se vám vyplatí reklamní zprávy na sociálních sítích posílat a postupy si technicky i právně ošetřit.

O GDPR.cz

Portál GDPR.cz informuje a vzdělává v oblasti ochrany osobních údajů, kybernetické bezpečnosti, compliance a souvisejících tématech.

V digitálním světě je zásadní efektivně uplatňovat pravidla pro ochranu soukromí jednotlivců a kybernetickou bezpečnost. Na platformě GDPR.cz naleznete články pokrývající různé aspekty GDPR a přesahy do dalších oblastí práva, technologie či marketingu.

Provozovatelem gdpr.cz je TAYLLORCOX s.r.o., specialista na mezinárodně oznávané metodiky a certifikace, dodavatel špičkového vzdělávání v tomto odvětví a poskytovatel profesionálních auditorských služeb.