Globální dopad: Koronavirus a dodavatelské řetězce (1/2)

Prázdné police v supermarketech, nedostatek nezbytných produktů. Tak vypadá dopad na spotřebitele způsobený nesnázemi spojenými s pandemií. Globální dodavatelské řetězce jsou pod tlakem, v Číně i v dalších zemích dochází k zastavení výroby.

Ilustrační snímek

Vypuknutí koronaviru (COVID-19) je vážným ohrožením dodavatelských řetězců. Pro podniky s globální působností pak vyvstávají otázky:

  • Jak zmírnit rizika do budoucna?
  • Bylo by lepší mít vícero dodavatelů?
  • Měli by se upřednostňovat místní, nebo aspoň ne tak vzdálení dodavatelé?
  • Kolik zásob by mělo být na skladě, aby firmy i přežili i v další krizi bez větších obtíží?

Pandemie narušila globální dodavatelské řetězce podobným způsobem, jako se to děje při velkých zemětřeseních nebo tsunami, tvrdí obchodní škola Wharton Pennsylvánské univerzity.

Zásoby zdravotního materiálu

Hlavní prioritou samozřejmě zůstává dostupnost zdravotnického materiálu. Zdravotnické prostředky, masky, testy, dezinfekční prostředky – to vše je dnes naprosto nezbytné proto, aby byla zajištěna péče o lidi. Např. totiž i v případě dodržování sociálního distancování (držení si odstupu mezi lidmi) se očekává, že v USA bude potřeba až cca 6 milionů testovacích souprav. Distribuce těchto testovacích souprav na správná místa je tak dnes jednou z hlavních výzev, kterým USA čelí.

Poučení z minulosti

Zemětřesení/tsunami v Japonsku, které proběhlo v roce 2011, lze co do dopadu na dodavatelské řetězce s koronavirovou situací srovnat. Obě tyto přírodní katastrofy mají společné to, že měly globální dopad.

Jak tedy zmírnit rizika? Po vlně tsunami investovaly společnosti jako Cisco či Boeing do řízení rizik v dodavatelském řetězci, takže nyní daleko lépe chápou, jaké důsledky podobné katastrofy přinášejí. Dnes už tedy máme metodiku a většina velkých společností už proces pro řízení rizik v dodavatelském řetězci zavedla.

-jk-

Zdroj: Knowledge@Wharton - odborný portál přední světové obchodní školy Wharton při University of Pennsylvania
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge@Wharton

Články v sérii

Aktuální

Globální dopad: Koronavirus a dodavatelské řetězce (1/2)

Aktuální

Globální dopad: Koronavirus a dodavatelské řetězce (2/2)