Co bude obnášet role obchodního ředitele v roce 2015?

Odpovědi na tuto otázku přinesl v nedávném článku odborný server customerthink.com. Role obchodního ředitele, která se v posledních letech rychle mění, se bude dále měnit směrem k následujícím trendům:

Technologické znalosti

Obchodní ředitel blízké budoucnosti musí rozumět moderním technologiím natolik, aby mohl rozhodovat o jejich použití za účelem zefektivnění práce obchodníků. S tím souvisí i znalost klíčových měřítek pro obchodní rozhodování.

Uplatňování herních principů (gamifikace)

Zapojení herních prvků do obchodu je velmi silný trend blízké budoucnosti. Je to příležitost pro konzistentnější a taktičtější řízení výkonnosti aktivit přinášejících firmě zisk.

Porozumění zákazníkovi

Obchodní ředitel bude muset rozumět svým zákazníkům natolik, aby mohl učit svůj tým, jak klást investigativní otázky. Cílem těchto otázek je naučit zákazníka něco nového o jeho vlastním byznysu.

Širší chápání byznysu

Obchodní ředitel roku 2015 již nebude moci být jen výborným obchodníkem, který se vypracoval do nejvyšší funkce. Stále více se od něj bude vyžadovat, aby chápal celkový byznys firmy a dokázal přicházet s nápady, jak posouvat firmu vpřed. Bude blíže spolupracovat s marketingem i ostatními odděleními ve firmě.

Vzdělávání

Vzdělávání ve všech svých podobách – od produktových školení po individuální mentoring - bude patřit k zásadním prioritám obchodních ředitelů na každodenní bázi.

Zaměření na výsledky

Obchodní ředitele budou stále detailněji zajímat všechna měřítka jednotlivých fází prodejního procesu včetně souvisejících marketingových aktivit.

Personální politika

Obchodní ředitelé již dnes vědí, že vybírat zaměstnance je třeba pomalu, ale vyhazovat rychle. V blízké budoucnosti se v tom jenom utvrdí.

Dlouhodobé strategie

Obchodní ředitelé si nebudou moci dovolit zbrkle měnit své strategie na základě krátkodobých událostí. Budou se držet svých původních strategií a v případě potřeby je upravovat, nebudou však své týmy hnát každou chvíli jiným směrem.

Schopnost soucítit

Obchod je vedle strategie, měření a vzdělávání také o emocích. Obchodní ředitelům by proto neměl chybět soucit. Měli by mír pochopení pro to, že lidé dělají chyby a mohou mít horší období. To však neznamená ignorovat tyto varovné signály dlouhodobě.

-kk-

Zdroj: CustomerThink - americký portál zaměřený na péči o zákazníky
Zobrazit přehled článků ze zdroje CustomerThink