České firmy na veletrhu PLMA

V nizozemském Amsterodamu začíná nejdůležitější světový veletrh privátních značek PLMA 2006, na kterém je i v letošním roce zastoupeno několik desítek českých firem majících zájem proniknout se svými produkty do sítě nadnárodních řetězců. Organizační a marketingovou podporu českým firmám zajišťuje vládní agentura CzechTrade.

Česká agentura na podporu obchodu uspořádala v Amsterodamu pro české firmy workshop, na kterém se v předstihu před konkurencí mohly firmy sejít se zástupci největších hráčů z velkého světa maloobchodu. Veletrh končí 31. května večer.
Počtem přihlášených firem a velikostí plochy patří expozice České republiky mezi ty největší. Oficiální účast České Republiky na veletrhu PLMA se koná už čtvrtým rokem, organizuje ji česká vládní agentura CzechTrade a podporu zajišťuje Ministerstvo obchodu a průmyslu ČR. Agentura CzechTrade má za cíl svými doprovodnými službami maximálně zefektivnit účast českých firem na veletrhu.

„Výroba pod značkou je jednoznačně trend, který nelze přehlížet, v západní Evropě dosahuje podíl privátních značek kolem 30 % na celkových obratech, v ČR je tento ukazatel mezi 12 - 15 % a dá se předpokládat nárůst na úroveň západní Evropy," říká generální ředitel CzechTrade Ivan Jukl.
Podle Research Managera Asociace výrobků privátních značek p. Jeffa Freemana je Česká republika je z nově přistoupivších států do EU jednoznačně nejaktivnější. České firmy se naučily využívat služeb CzechTrade o čemž svědčí také fakt, že se jich workshopu účastní celkem 27.

Rozhodnutí, zda prodávat pod privátní značkou, nebo zda zvolit strategii výroby vlastní značky zůstává jen na českých firmách.
„Výzkumy však ukazují, že v současné době 60 % firem kombinuje strategii výroby vlastní značky se strategií výroby pod privátní značkou. My vždy úspěšnost PLMy monitorujeme následující dva roky po skončení výstavy. Tím, že máme více jak 30% úspěšnost, jednoznačně PLMu řadí mezi výstavy s nejlepšími výsledky," dodává Alice Fibigrová z agentury CzechTrade, která je oficiální ředitelkou české účasti na PLMA.

-ds-

Zdroj: Business Info - Integrovaný systém informací pro podnikání a export
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Info