6 kroků, jak zvládnout nadcházející průmyslovou revoluci (2/2)

V první části článku o nástupu 4. průmyslové revoluce a s ní souvisejících změn na trhu práce jsme se dozvěděli, že bychom měli začít aktivně pracovat na tom, jak se uplatnit v nové době.

Nejnovější odborné studie ukazují, že spíše než celá pracovní místa nahradí nové technologie činnosti, které se neustále opakují, a tudíž je snadné je zautomatizovat. Ztráta práce tedy hrozí především lidem se střední a nižší kvalifikací.

Dnes se podíváme na další skutečnosti, které bychom měli mít na paměti, když se budeme připravovat na nadcházející vývoj světa práce.

Ilustrační snímek

V zajímavém článku na serveru Světového ekonomického fóra (WEF) se na toto téma zaměřil Stephane Kasriel, předseda rady WEF zaměřené na globální budoucnost v oblasti vzdělávání, genderu a práce (Global Future Council on Education, Gender and Work).

Formuloval šest principů budoucího vývoje práce, na které bychom se měli připravit, aby 4. průmyslová revoluce nepřinesla novou práci jen hrstce lidí, ale nám všem. V dnešním článku si představíme zbývající tři.

4. Nové možnosti budou jiné a jinde

Pracovní místa začnou postupně přibývat, budou to však jiné druhy práce. Navíc se pravděpodobně budou objevovat v jiných lokalitách než původní pracovní místa, například mimo současné průmyslové oblasti.

Opět bude potřeba rekvalifikací a také úpravy vzdělávacího systému tak, aby žáky a studenty připravoval na budoucí podobu práce. Novou odpovědností států i firem bude vytvářet nové pracovní příležitosti v oblastech, kde bude nejvíce lidí nahrazeno stroji.

5. Vývojáři technologií budou mít větší odpovědnost

Vývoj nových technologií má i svá etická hlediska. Na vývojáře proto bude vyvíjen větší tlak ve smyslu uvažování o tom, zda tím, co dělají, zvyšují produktivitu práce a spokojenost lidí nebo jen slepě nahrazují lidi stroji. Lidé totiž nejsou jen zaměstnanci, ale také zákazníci.

Bude to vyžadovat odbornou diskusi na národní i globální úrovni. Jednou z možností je zavedení tzv. univerzálního základního příjmu, tedy systému vyplácení pravidelných peněžních dávek ve stejné výši všem lidem a bez jakýchkoli podmínek.

6. Dlouhodobý vývoj může být pozitivní

Stejně jako naši předkové na začátku 20. století si ani my nyní nemůžeme být jisti tím, co nám průmyslová revoluce přinese. Třetí průmyslová revoluce, která je už za námi, však ve výsledku přinesla vyšší produktivitu a více pracovních míst, která jsou navíc lepší než v minulosti. Toho můžeme dosáhnout i dnes.

Jako společnost si však musíme dát závazek odpovědného rozvoje technologií. Musíme také dokázat využít prosperity, které díky technologiím dosáhneme.

-kk-

Zdroj: World Economic Forum - Světové ekonomické fórum
Zobrazit přehled článků ze zdroje World Economic Forum

Články v sérii

Aktuální

6 kroků, jak zvládnout nadcházející průmyslovou revoluci (1/2)

Aktuální

6 kroků, jak zvládnout nadcházející průmyslovou revoluci (2/2)