Žádné nervy aneb úspěšné vystoupení snadno a v klidu

Každý známe situaci, kdy je potřeba předstoupit před kolegy, vedení, obchodní partnery a představit své myšlenky, postupy a nápady nebo prezentovat služby či produkty vaší společnosti.

Pavel Makovský, LIGS University

Často se stává, že lidé podceňují význam, a hlavně přípravu na svá vystoupení, a ta pak dopadají špatně. Špatně z pohledu dosaženého výsledku. A novou šanci mnohokrát člověk zkrátka nedostane.

A přitom připravit se na vystoupení je tak snadné, a dokonce to nezabere ani moc času a výsledek může být několikanásobně přínosnější jak pro vás, tak i pro vaše publikum.

Jak na to?

Není nic snazšího než se řídit metodou VESTA. Proč vesta? Protože pokud máte tu správně padnoucí vestu, cítíte se v ní dobře a příjemně. Nepřemýšlíte již nad tím, jak v ní vypadáte a jak se v ní cítíte, neboť to víte. A proto, aby vystoupení bylo ve výsledku úspěšné, stačí se řídit touto metodou.

Metoda VESTA znamená:

V

E

S

T

A

Výběr

Empatie

Smysl

Trénink

Akce

V – výběr způsobu vystoupení

Pro úspěch a splnění cíle vašeho vystoupení je důležité, zda si můžete vybrat, jakou formou publikum oslovíte nebo zda je jeho podoba daná a předem určená. Pokud máte možnost volby, je na místě napsat si klady a zápory každé varianty vašeho vystoupení. Volba formy vystoupení vždy záleží na konkrétní situaci.

Položte si otázky typu:

 • Jak nejefektivněji oslovit dané publikum?
 • Je lepší osobní vystoupení nebo natočit video s možností oprav?
 • Byla by vhodnější formální nebo neformální podoba vystoupení?

E – empatie

Empatie neboli vcítění se do příjemce vašeho sdělení je další důležitou částí přípravy na vystoupení. Je třeba získat co nejvíce dostupných informací o těch, pro které je vystoupení určeno.

Položte si otázky typu:

 • Jaké je publikum? Jedná se spíše o ženy či muže, starší či mladší apod.
 • Jakou informaci příjemce očekává? Bude pro něj příznivá nebo nepříznivá?
 • Jak přemýšlí, jak jedná, jak se rozhoduje?

S – smysl a cíl vystoupení

Dostáváme se ke klíčovému bodu přípravy na vystoupení. Stanovení smyslu a cíle je zásadní pro úspěch jakéhokoliv vystoupení, jednání, schůzky apod.

Vystoupení může proběhnout v příjemné a pohodové atmosféře, ale když se po něm zamyslíte, jaký je jeho konkrétní výsledek, často přijdete se zpožděním na to, že jste nevyužili příležitost a neprobrali vše podstatné. A další příležitost už nemusí přijít, proto je tak důležité určit si předem, čeho chcete dosáhnout.

Položte si otázky typu:

 • Co konkrétního je cílem mého vystoupení?
 • Čeho chci svým sdělením dosáhnout?
 • Co by si měl příjemce sdělení v ideálním případě zapamatovat a proč?

T – trénink a vyzkoušení si vystoupení

Nácvik vystoupení je vždy důležitý. Pokud chcete opravdu využít vystoupení ve svůj prospěch a k vítězství, natrénujte si je i opakovaně. Nejen to, co chcete říci, ale také, jak danou informaci chcete sdělit.

Významnými prvky vystoupení jsou intonace hlasu, gesta, na jaká slova klást větší důraz a naopak. Dále mějte na paměti, že na jednotlivých slidech by měly být pouze hlavní body, přičemž bližší informace k nim je vhodné dovysvětlit ústně.

Pokud se rozhodnete, že použijete videonahrávku, mějte na paměti, že nestačí jenom kvalitní obsah, ale rozhodující je také kvalita záznamu, tzn. bez šumů a dalších rušivých okolností.

Nezapomeňte ještě na „generální zkoušku“ před vlastním vystoupením, jelikož může významně ovlivnit výsledek vašeho vystoupení.

U osobního vystoupení si položte otázky typu:

 • Vím, kde bude vystoupení probíhat?
 • Mohu si před vlastním vystoupením prostor prohlédnout?
 • Kolik bude v auditoriu lidí? Kde budu stát? Jakou techniku mám k dispozici?

U video vystoupení si položte otázky typu:

 • Kde budu video nahrávat?
 • Jak zajistím kvalitní nahrávku a zvukovou stopu bez šumů?
 • Kdo bude video střihat?

A – akce a pozitivní motivace k vystoupení

Nyní jste připraveni na vystoupení. Víte, co chcete sdělit, komu, jakou formou a vystoupení jste si natrénovali.

Teď je čas přesvědčit mozek, že všechno dobře dopadne, že svého cíle dosáhnete, a hlavně je čas zahnat chmurné myšlenky. Neboť pokud připustíte, aby mozek přemýšlel o tom, co všechno se v průběhu vystoupení může stát, a jak špatně může dopadnout, pak to tak s největší pravděpodobností také dopadne.

Proto je čas na pozitivní motivaci a přesvědčení sama sebe, že všechno dopadne tak, jak si přejete a jak chcete. Myslete na to, jak dobře se budete cítit, až vystoupení úspěšně zvládnete, co se po vystoupení pozitivního změní ve vaší firmě, rodině či osobním životě. Zkrátka najděte si co nejvíce pozitivních myšlenek a tím se namotivujte a připravte na úspěch.

Položte si otázky typu:

 • Vím přesně, co chci vystoupením dokázat?
 • Jsem připraven předstoupit před publikum a odvést co nejlepší výkon?
 • Zkontroloval jsem přípravu vystoupení podle metody VESTA?

Nyní již nezbývá nic jiného, než se nadechnout a jít si pro zasloužený úspěch, který vychází z kvalitní a nezanedbané přípravy.

Držím palce!