Vůdcovské dovednosti pro manažery projektů

Ilustrační snímek

Dobrý projektový manažer musí být také dobrým lídrem. K tomu potřebuje především schopnost inspirovat druhé a sdílet svou vizi. Musí umět dát svým lidem pocit, že jsou skutečnou součástí projektu a umožnit jim, aby si jeho vizi sami prožili. Hned po vizi je pak nejdůležitějším předpokladem úspěchu v roli lídra projektu schopnost komunikovat s lidmi na všech úrovních. Pokud chcete řídit projekt, musíte jasně komunikovat cíle, odpovědnosti, výkonnost, očekávání a zpětnou vazbu. Musíte se naučit komunikovat otevřeně a zároveň zachovat diskrétnost.

Další důležité vůdcovské dovednosti projektových manažerů zahrnují:

Integrita jednání

Leadership stojí a padá s etickým chováním. Chovejte se proto podle toho, co říkáte, a totéž požadujte od svého týmu.

Pozitivní přístup

Lídři musejí umět ukázat své nadšení pro věc a pozitivní přístup k problémům. Vědí, že nadšení je nakažlivé a umějí s tím pracovat.

Pochopení pro druhé

Lídři vnímají myšlenky, pocity a emoce svých lidí. Chápou, že jejich lidé mají kromě práce na daném projektu také vlastní životy.

Důvěra a delegování

Bez důvěry nemůže efektivně fungovat žádný tým. Projektoví manažeři by měli svou důvěru prokazovat svými činy – tím, jak dokáží delegovat a do jaké míry umožní svým lidem aktivní zapojení do práce na projektu.

Schopnost zachovat klid pod tlakem

Nežijeme v ideální světě, kde se projekty vždy dokončují včas a bez problémů. Lídři v čele projektu počítají s problémy a nehroutí se, když přijdou. Umějí je přijímat jako příležitosti.

Rozvoj týmu a řešení problémů

Lídři budují tým na základě společného cíle. Sledujtí styly práce jednotlivých členů a hledají způsoby, jak využít silné stránky každého z nich. Problémy řeší s týmem dohromady, ale zároveň jsou schopni řešit problémy samostatně.

-kk-

Zdroj: Project Times - americký server a komunita z oblasti projektového řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje Project Times