Vůdcovské chyby projektových manažerů

Ilustrační snímek

Nejslabším článkem mnoha projektů zůstává lidský faktor. Projektoví manažeři se zkrátka musejí vypořádat s tím, že členy jejich týmů tvoří rozdílní jednotlivci, jejichž chování nelze automaticky předvídat. Nejde při tom o hledání cest, jak omezit jednotlivé rozdíly v osobnostech, ale o rozvoj prostředí pro efektivnější spolupráci rozdílných osobností. Na čtyři chyby, ke kterým v této souvislosti často dochází, upozornil server PM Hut.

1. Myslíte si, že něco je důležité jen proto, že to říkáte vy

Projektový tým potřebuje vidět určitý společný smysl. Ten vy jako projektový manažer musíte prodat každému jednotlivci, nikoli jej jen oznámit.

2. Myslíte si, že členové vašeho týmu spolu umějí komunikovat

Projektový manažer by měl být dobrý facilitátor, který dokáže řídit diskuse v rámci týmu. Diskuse je třeba směřovat tak, aby váš tým pochopil, že efektivnější než dohady o názorech jednotlivců, je spolupracovat na hledání řešení.

3. Myslíte si, že členové vašeho týmu umějí společně rozhodovat

Efektivní projektový manažer učí svůj tým objektivně a srozumitelně formulovat společná rozhodnutí, využívat při tom názory druhých, hledat zásadní informace a vyhodnocovat rizika.

4. Myslíte si, že zpětná vazba není důležitá

Zpětná vazba je přitom jedním z nejdůležitějších vůdcovských nástrojů při řízení projektových týmů. Vaši lidé potřebují slyšet, co funguje a co ne.

-kk-

Zdroj: PM Hut - databáze odborných článků o projektovém řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje PM Hut