Vezměte si příklad z FBI

Obchodní komunita by se mohla mnohému učit od FBI, mluvíme-li o řízení úkolů. V FBI se totiž pravidelně pořádají zhodnocení vyřešených úkolů. Po vyřešení případu se agenti sejdou u stolu a zpětně diskutují o použitých metodách, které pomohly k úspěšnému cíli. Objektivně hodnotí své vlastní činy a určují postupy, které fungovaly, nefungovaly nebo by mohly být lepší. Přikládají tomu pak snižující se počet nevyřešených případů.

Postupy, které pomohly objasnit nějaký případ se stávají součástí celkové politiky FBI a jednotliví agenti je mezi sebou sdílejí. Současně se ale sdílejí i postupy, které nefungovaly a připravují tak agenty na budoucí akce. Nejúspěšnější postupy se uchovávají pro budoucí nahlédnutí.

V obchodní oblasti mnoho případů zpětného hodnocení postupů nenalézáme, maximálně u případů neúspěšných. V takových situacích se ale místo pravdy o selhání slýchají na jednáních vesměs jen řeči, kterými si dotyčné osoby chtějí zachránit své pracovní místo. Nakonec je někdo propuštěn, někdo pokárán a odpovědný vedoucí pracovník má pocit, že udělal svou práci dobře. Ve skutečnosti však firma neodhalí podstatu špatných praktik a nedokáže identifikovat ani praktiky správné a vycházet z nich v budoucích obdobných případech.

**Datum vydání:** XI/2003
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher