Studie: Úspěch nejvyššího vedení při změnách závisí na lídrech napříč celou organizací

Úspěch nejvyššího vedení organizace závisí na kolektivní efektivitě lídrů v rámci celé firemní hierarchie. To je závěr studie týmu profesorky Jennifer Chatmanové z Haas School of Business při americké University of California v Berkeley, která byla publikována v odborném časopise The Leadership Quarterly. Ukázalo se, že pokud lídři na všech úrovních organizace konzistentně podporují určitou změnu, roste pravděpodobnost, že organizace dosáhne výkonnostních výhod a zavede tuto změnu rychleji.

Studie s názvem How leadership matters: The effects of leaders’ alignment on strategy implementation zkoumala zavádění nové strategie ve velké zdravotní organizaci Kaiser Permanente, která má více než milion členů, 300 lékařů a 19 zdravotních středisek a klinik. Vzhledem k rostoucí konkurenci se tato organizace rozhodla zavést novou strategii zaměřenou spíše na kvalitu a služby než na ceny.

Výzkum mezi manažery, lékaři i pacienty potvrdil, že čím pozitivněji lékaři vnímali efektivitu výkonného ředitele a vedoucích jednotlivých oddělení, tím ochotnější byli podpořit změny a usilovat jejich prostřednictvím o vyšší spokojenost pacientů. Efektivita se měřila jako úroveň schopnosti lídrů jasně popsat strategii, nastavit vizi, poskytnout měřitelné cíle, odměňovat pokrok, řešit odpor a motivovat zaměstnance ke změně. Jakmile docházelo k nedorozuměním ohledně strategie nebo lídři byli považování za neefektivní, výkonnost zaměstnanců se snižovala.

-kk-

Zdroj: Newswise - americký informační portál pro novináře z oblasti lidských zdrojů, obchodu a vědy
Zobrazit přehled článků ze zdroje Newswise