Strategie jako proces učení

Na strategické lídry se obecně pohlíží jako na zprostředkovatele změn. Strategické vůdcovství je však více než zavádění jedné změny za druhou. Organizace by ho měly vnímat především jako proces učení. Jen ty, které budou mít nejlepší procesy učení mohou dosáhnout výrazných konkurenčních výhod. Strategie jako proces učení stojí na pěti základních pilířích.

- Zhodnoťte, kde se nacházíte. Strategický leadership vyžaduje jasné pochopení konkurenční situace, v níž se organizace nacházejí.

- Ujasněte si, kdo jste a kam chcete dojít. Vůdcové musejí rozumět zjevné i skryté organizační kultuře a vůdcovství.

- Učte se, jak dojít k cíli. Strategie musí vycházet z chápání klíčových ukazatelů dlouhodobého úspěchu příslušné organizace v příslušném odvětví.

- Vydejte se na cestu. Uveďte strategii do praxe.

- Kontrolujte svůj postup. Strategické vůdcovství si žádá neustálé sledování organizační efektivity.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership