Strategická hodnota podnikových hodnot

„Hodnoty“ patří mezi slova, které manažeři slyší nejčastěji: pozitivní hodnoty, negativní hodnoty, strategické hodnoty a podobně. Co to však přesně ty hodnoty jsou? Rozhodně to nejsou konkrétní podnikové operační nebo kulturní procesy. Jsou to nejdůležitější a trvalé principy organizace, úzká skupina obecných principů podnikové existence. Odborníci je nazývají „prokázanými a trvalými principy pro řízení lidí“. Hodnoty musí být součástí programového prohlášení podniku, stejně tak jako podnikového procesu strategického plánování .

Jednoduše řečeno jsou hodnoty tím, na čem je podnik založen. Pro podnik znamenají přínosy, mají tedy strategickou hodnotu. Strategická hodnota podnikových hodnot se dělí na tržní a interní. V prostředí trhu vycházejí hodnoty z jednoduchých otázek jako je co prodávat, kde prodávat a jak se vypořádat s konkurencí. V interní oblasti podniku pak tvoří základ systému řízení, tzv. sílu podniku. Ta může mít tři podoby:
1. Přesvědčovací síla – podnikové hodnoty zosobňuje samotný vedoucí pracovník
2. Užitečná síla – podnikové hodnoty šíří a realizují vedoucí pracovníci a podřízení většinou společně
3. Hodnotová síla – podnik je řízen na základě důvěry a respektu mezi všemi zaměstnanci

Své hodnoty si každý podnik určuje sám. Postupovat by přitom měl s vědomím, že by těchto hodnot mělo být maximálně šest a nemusejí se nijak vztahovat k vnějšímu okolí organizace. Proces výběru hodnot je demokratický. O tom, zda byl úvodní výběr dobrý, nebo ne pak rozhoduje čas, trh a zaměstnanci. To následně pomáhá určit i to, které z hodnot jsou skutečně strategické a zaručí podniku úspěšný rozvoj a spokojené zaměstnance. Hodnoty lze podle potřeb podniku v průběhu jeho existence samozřejmě měnit.
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher