Six Sigma zlepšuje firemní procesy

Systémy zlepšování kvality skupiny ISO a TQM (Total Quality Management) mají konkurenta v podobě strategie řízení podniku Six Sigma. Tato metoda nejvíc oslovila americké firmy, ovšem stále více se uplatňuje i v Evropě. Jejím úkolem je snižování chybovosti výrobků a zlepšování podnikových procesů - a to nejen výrobních, ale i manažerských, administrativních a transakčních.

Six Sigma se od dosavadních nástrojů zlepšování procesů liší například tím, že novým způsobem buduje podnikovou kulturu. Za uplatnění metody Six Sigma odpovídá vedení firmy. To vybírá projekty, které strategicky ovlivňují firmu a celkové hospodářské výsledky. Six Sigma nejsou zlepšovací návrhy, svou strukturou tato metoda zasahuje do života celé firmy. Six Sigmu už dnes firmy běžně používají například při výběru zaměstnanců.

Dříve, než se firma pro tento program rozhodne, musí vědět, proč potřebuje Six Sigmu, proč potřebuje analyzovat příčiny, musí mít připravený plán a vizi, kam se chce organizace dopracovat. Za výběr projektů odpovídá vedení firmy – náklady na ně jsou totiž příliš vysoké, aby šlo o nějaké neodůvodněné pokusy. Six Sigma je úspěšně uplatněná tehdy, je-li prosazována a implementována shora dolů, ale horizontálně rozvíjená na středním stupni řízení.

Zdroj: Etrend.sk - Informace o trendech v marketingu a řízení podniku.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Etrend.sk