Sebekázeň především

Většina manažerů nerada řeší disciplinární problémy svých zaměstnanců. Podobná nechuť se pochopitelně objevuje i na straně zaměstnanců samotných. Když ale nikdo disciplinární řízení nesnáší, proč jsou v dnešních podnicích tak silně zakořeněna? Podniky by měly usilovat spíše o vytvoření pracovního prostředí, které bude minimalizovat nutnost jakýchkoli disciplinárních kroků ze strany manažerů. Úspěch zde spočívá očividně v motivaci a vedení zaměstnanců k sebekázni. Toto je několik prostých rad:

- Ujasněte zaměstnancům svá očekávání.
- Upozorňujte ostatní zaměstnance na konkrétní projevy sebekázně jejich kolegů.
- Nezacházejte se zaměstnanci jako s dětmi. Důvěřujte jim a každou chvíli je nekontrolujte.
- Umožněte každému zaměstnanci přístup k podnikovým směrnicím a nařízením.
- Vytvořte kreativní pracovní prostředí. Netrestejte zaměstnance za nové myšlenky.
- Pravidelně se se zaměstnanci scházejte.
- Komunikujte navzájem otevřeně.
- Nenechávejte přestupky zaměstnanců bez potrestání. Rychle to snižuje morálku ostatních.
Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR