Reportáž: Jak se každý den posunout blíže ke strategickým cílům podle Toyoty

Dynamika vývoje trhů i společností vyžaduje manažerské přístupy, které umožní rychlou adaptaci na změny při zachování konkurenceschopnosti a plnění firemních cílů a vizí. Standardizace a rutinní praktiky na denní bázi proto pomáhají předcházet nečekaným zvratům a plně se soustředit na růst. Inspirujte se systémem Daily Managementu po vzoru společnosti Toyota a s podporou metodiky Hoshin Kanri, které vám v tom mohou pomoci.

Seminář Toyota Daily Management, Reiko Kano, DMC management consulting

Společnost DMC management consulting nabídla unikátní příležitost setkat se s japonskou expertkou na Toyota Production System (TPS) – Reiko Kano. Reiko byla mnoho let blízkou spolupracovnicí Taiichi Ohno, duchovního otce metodiky TPS, a Shigeo Shingo, uznávaného odborníka v této oblasti. V rámci jednodenního workshopu v Praze se účastníci měli možnost seznámit blíže s problematikou Daily Managementu. Zejména s jedním z dílčích nástrojů TPS,který pomáhá nastavovat strategii a postup jejího dosahování – metodikou Hoshin Kanri.

„Bez standardů neexistuje zlepšování.“ (Taichi Ohno)

Každodenní operativní řízení (Daily Management) je systémem, který společnost Toyota vystavěla na principech Lean Managementu. Pomáhá šířit strategii napříč celou firmou a utvářet, definovat a zlepšovat jednotlivé procesy, respektive procesní standardy přímo vlastníky jednotlivých procesů, zodpovědnými týmy. Právě oni k nim mají nejblíže, dokáží podat komplexní obrázek o stavu událostí a na změny nejrychleji reagovat. Zároveň lidem na všech úrovních od managementu až po přední linii umožňuje přehledně vizualizovat stav a výkon v aktuálním momentu a na denní bázi porovnávat výsledky, zda jsou dobré nebo špatné a podle nich promptně naplánovat akční kroky.

Daily Management vychází z rozšířené metodiky zlepšování PDCA (Plan – Do – Check – Act). Jak nicméně Reiko upřesnila, je potřeba na tento cyklus navázat dalším cyklem – SDCA (Standardize – Do – Check – Act), který zajistí, aby inovované standardy nesklouzávaly zpět do původního stavu. Proto je nesmírně důležité, aby obě metodiky byly skutečně dobře nastaveny, chceme-li zvyšovat výkon.

Hoshin Kanri – dosahujte ambiciózních cílů

Řada společností už v současné době Daily Management využívá, a proto těm, kterým systém není cizí, nabídla Reiko nový pohled, rozšíření v podobě přístupuHoshin Kanri (v překladu: řízení směru podniku).

„Jestliže se vaše společnost už Daily Managementu věnuje, pak Hoshin Kanri přináší inovativní cestu, jak ve vašem systému nastavovat a dosahovat ambiciózní cíle,“ objasnila vzájemný vztah japonská expertka.

Hoshin Kanri je v zásadě souborem pravidel a nástrojů, který pomáhá ve struktuře systému plánování a řízení změny. Zaměřuje se především na sledování efektivity v kritických podnikových oblastech a práce se řídí souborem dobře definovaných a dobře komunikovaných firemních cílů. Je v zásadě inovací, která pomáhá překlenout změnu, zatímco Daily Management pomáhá vytvářet prostředí pro podporu těchto inovací a jejich zapojení do systému trvalého zlepšování.

Daily Management and Hoshin Kanri

„Hoshin Kanri umožňuje definovat střednědobé a dlouhodobé manažerské plány a krátkodobé politiky řízení. Zajišťuje, aby se firemní strategie prošla skrze celou hierarchii společnosti a projevila se v jejím každodenním řízení,“ doplnila Reiko Kano.

Ačkoliv se může zdát, že principy Hoshin Kanri jsou podobné jako u systému managementu podle cílů, zde je pár charakteristik, které pomohou pochopit vzájemné odlišnosti:

Řízení podle cílů

Hoshin Kanri

Definuje „co”, ale ne „jak” 

Definuje nejen „co”, ale i „jak” 

Cíle jsou definované podle funkcí

Cíle jsou definované podle procesů

Cíle jsou stanovené volně a vychází z výkonů

Cíle vychází z požadovaných procesních výkonů 

Vyžaduje autoritu 

Vyžaduje leadership

Podporuje soutěživost

Podporuje spolupráci 

Slabá integrace

Silná integrace

Záměrem Hoshin Kanri tedy je, aby ve firmě vždy všichni věděli a porozuměli vizi managementu, chápali, že oddělení přináší společnou hodnotu a lidé na všech úrovních a mohou průběžně jednat podle plánů a vyhodnocovat zpětnou vazbu jako součást procesu trvalého zlepšování. Klíčová je především role supervizorů, kteří udržují status quo a zachovávají postupy, zároveň jsou odpovědní za implementaci změn (5M: Manpower, Machine, Material, Method a Measure) a řeší procesní anomálie.

Seminář Toyota Daily Management, Reiko Kano, DMC management consulting

Pod vedením Reiko Kano jsme zároveň dostali příležitost si v rámci praktických příkladů vyzkoušet, jak pomocí Hoshin Kanri identifikovat příležitosti k redukci nákladů a zefektivnění produkce a také, jak naplánovat proces implementace změn v našem přiděleném oddělení fiktivní firmy. Reiko byla velmi důsledná ve vysvětlování, jak metodiku implementovat a poskytla tak velmi ucelený přehled o celém tématu.

Rádi byste se dozvěděli více o problematice Daily Managementu a metodách zvyšování výkonnosti a efektivity? Sledujte aktuální nabídku workshopů a akcí společnosti DMC management consulting: www.dmc-cz.com

Seminář Toyota Daily Management, Reiko Kano, DMC management consulting