Projektový management ve stínu globální finanční krize

Ilustrační snímek

Jaký vliv měla globální finanční krize posledních let na vývoj projektového řízení a profese projektového manažera? Odpovědi na tyto otázky přinesl článek na serveru Project Times. Klíčové změny kategorizuje do tří oblastí:

Profese projektového manažera

 • Potřeba lépe kontrolovat výstupy projektů vedla k posílení zájmu o zavádění procesů řízení projektových rizik.

 • Větší důraz se začal klást na řízení portfolií projektů.

 • Roste zájem o další vzdělávání a certifikace v oboru projektového managementu.

Metodologie projektového řízení

 • Sílí tlak na efektivní řízení projektů z hlediska výdajů, rozpočtů, rozsahu možných změn apod.

 • Větší zájem o řízení projektových rizik vyžaduje větší propracovanost projektů a proaktivní řízení rizik za přispění všech účastníků projektu.

 • Měřítka kontroly a výkonnosti jsou stále přísnější.

 • Očekává se, že projektoví manažeři zvládnou více práce s méně zdroji. Pro řízení zdrojů je stěžejní právě výběr metodologie.

Samotní projektoví manažeři

 • Zkušení projektoví manažeři častěji přijímají nižší a méně finančně ohodnocená pracovní místa než v roce 2008.

 • Přibývá více pracovních nabídek na dobu určitou a jiné než pracovní smlouvy.

 • Nezaměstnaní projektoví manažeři mají větší zájem o dobrovolnickou činnost, aby zaplnili prázdná místa ve svých životopisech.

 • Stále více projektových manažerů se za účelem rozvoje své kariéry prezentuje na sociálních sítích, zejména LinkedInu a Facebooku.

 • Přibývá také projektových manažerů, kteří jsou ochotni změnit kariéru a zcela opustit oblast projektového řízení.

-kk-

Zdroj: Project Times - americký server a komunita z oblasti projektového řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje Project Times