Podstata leadershipu podle klasických filozofů

Ilustrační snímek

Lídři musí své podřízené rozvíjet a podporovat, to je jádrem jejich práce. Také musí věřit tomu, že se každý z jejich podřízených může zlepšit v tom, co dělá. Stát se skutečným lídrem, to je zkrátka celoživotní úkol. Základem je poznat sebe sama. Inspiraci můžeme čerpat již z dávnověku. Zajímavý článek na webu leadershipnow.com upozornil na inspirativní komentáříe, které na téma správného lídra napsali antičtí myslitelé.

Antické názory na vůdcovství

Klasičtí filosofové mají k tématu leadershipu hodně co říct. Tvrdí, že skutečné kvality lídra jsou velmi komplexní a spíše vzácné. Nicméně potenciál být lídrem má každý z nás, ačkoliv tento potenciál zůstává často skryt a nevyužit. Stát se správným lídrem je totiž nesmírně náročný úkol. Lídři musejí umět rozpoznat, co nemohou ovlivnit a neztrácet tak svůj čas bojem s tím, co nelze změnit. Když se s něčím takovým setkají, musejí prostě poznat, že je třeba se přizpůsobit.

1. Poznej sám sebe (Thalés z Milétu)

Ačkoliv jsme často přesvědčeni o tom, že aktuální úkoly jsou mnohem urgentnější a důležitější, skutečným jádrem leadershipu je poznání sebe sama. Všichni totiž máme tendenci tvořit si ve své mysli vlastní realitu, která ale nemusí vždy odpovídat objektivní skutečnosti. Proto musíte poznat své skryté motivy a svou osobnost, protože jedině tehdy budete schopni pečlivě zhodnotit to, jakým způsobem vnímáte své okolí.

2. Pravá tvář člověka se odhalí, když se dostane k moci (Pittakos z Mytilény)

Když někomu dovolíte, aby disponoval určitými pravomocemi, projeví se, zda se dotyčný dokázal oprostit od svých psychologických problémů a překonat své nedostatky. Pokud se mu to nepodařilo, nebude dobrým lídrem.

3. Komunita namísto svárů (Platón)

Pokud trpí jeden člen komunity nebo týmu, měli by bolest cítit všichni. Budování a rozvíjení kultury spolupráce je důležitým stejně jako klíčovým úkolem každého lídra. Nezbytné je i zdůrazňování toho, že ze spolupráce profitujeme všichni.

4. Usilujte o pravdu (Antisthenés)

Čím vyšší pozici v hierarchii zaujímáte, tím je pravděpodobnější, že vás podřízení nebudou informovat zcela přesně a bez obalu o tom, co se děje. Jenže pro efektivní leadership je nezbytné znát skutečný stav věcí, proto naslouchejte i kritickým hlasům.

5. Charakter a osobní integrita (Hérakleitos)

Je snadné omluvit si podvůdky a svá vlastní selhání, nikdy však není moudré omlouvat své chování tím, že účel světí prostředky. Nemůžete mít pod kontrolou to, co se děje ve světem kolem vás, vlastní charakter a morálku však máte plně ve svých rukou. Jste to jen vy, kdo je zodpovědný za vaše úspěchy i neúspěchy.

-jk-

Zdroj: Leadership Now - web věnovaný široké škále aspektů leadershipu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Leadership Now