"Pět proč" vyřeší každý problém

Ilustrační snímek

Technika Pěti proč byla vyvinuta ve firmě Toyota jako součást školení zaměřeného na řešení problémů. Když se zeptáte proč pětkrát za sebou, bude problém jasný a řešení snadno naleznete. Pět proč by mělo být použito pokaždé, když se vyskytne neočekávaný problém, ať už jde o selhání marketingového programu nebo mýlky při vývoj. Tato technika se dá použít na technické i lidské problémy. Je to skvělá metoda na odhalení skutečně prvotní příčiny daného problému. Pomáhá zkrátka nalézt řešení problému, který se objevil naprosto neočekávaně, tvrdí web fastcompany.com.

Jak to funguje

Pozvěte všechny, kterých se daný problém nějak dotýká na společnou poradu. Potom je na čase zeptat se pětkrát proč. Tyto otázky vás postupně navedou k řešení. Následně se přidělí odpovědnosti a výsledek celé porady se zašle na e-mail účastníkům i ostatním. Pro každý problém by mělo být nalezeno 5 nápravných kroků.

Pět proč

Ptát se správně není tak snadné, jak by se mohlo zdát. Důležité je vybrat správně první otázku. Nesmíte se snažit vydat všemi cestami, které jsou myslitelné. Vyberte jen cestu, která je nejkratší a vygeneruje co nejméně kroků potřebných k nápravě. Váš záběr musí zůstat úzký, jak jen je to možné.

  1. Identifikujte problém.
  2. Identifikujte jeho příčinu, zeptejte se: „Proč se to stalo?“
  3. Zapište si příčinu nebo příčiny. Můžete použít diagram nebo tabulku.
  4. U každé příčiny se zeptejte proč k ní došlo a opět si zapište příčiny.
  5. Pro každý problém potřebujete 5 (nebo méně) proč, abyste se dostali až k prvotní příčině.

Příklad

  1. Proč nám spadl systém? Protože naše databáze přestala pracovat.
  2. Proč přestala databáze pracovat? Protože bylo zadáno příliš mnoho dotazů.
  3. Proč bylo zadáno příliš mnoho dotazů? Databáze nebyla na takovou zátěž testována, neočekávali jsme to.
  4. Proč jsme ji netestovali na takovou zátěž? Takový test v našem vývojářském procesu chybí.
  5. Proč v procesu takový test chybí? Nikdy jsme jej nepotřebovali, ale nyní se dostáváme na novou úroveň množství dotazů.

Jakmile jste našli prvotní příčinu nebo motivaci určitého chování, víte co musíte vyřešit. Pak se dohodněte na postupu řešení v pěti následujících krocích a přidělte odpovědnosti.

-jk-

Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company